Förutsättning för att byta lägenhet

Jag har en 2rums lägenhet och vill byta till en större på samma adress har jag rätt till det

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så undrar över din rätt till byte av lägenhet.

Som jag förstår det så kan din fråga tolkas på olika sätt. Antingen så vill du byta din lägenhet mot en annan persons hyresrätt, eller så kan det tolkas att du vill byta din lägenhet mot en tom lägenhet som fastighetsägaren äger.

För båda frågorna kommer 12:e kapitlet i Jordabalken komma till hjälp.

Om det är så att du vill byta din lägenhet mot en annan i ett byte så är huvudregeln i 12:32 JB att det alltid krävs hyresvärdens samtycke. Det finns dock ett antal undantag till denna regel. Regeln som är aktuell för oss är 12:35. Den föreskriver att Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska alltid lämnas om det finns bra skäl för bytet och inga andra skäl talar emot bytet.

Denna regel gäller inte om :

lägenheten hyrs i andra hand,lägenheten utgör en del av upplåtarens bostad,lägenheten är belägen i ett enfamiljshus som inte är avsett att hyras ut varaktigt, inom en ägarlägenhetsfastighet som inte är avsedd att hyras ut varaktigt eller i ett tvåfamiljshus,lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt, ellerhyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet inte har varat längre än nio månader i följd

Det andra sättet frågan kan tolkas på är om lägenheten du vill byta till är obebodd och endast ägs av hyresvärden. Då gäller vanliga avtalsregler, det betyder att det är upp till hyresvärden om han vill hyra ut till dig eller inte.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”