Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?

FRÅGA
Frågorna gäller en person som är misstänkt för våldtäkt och häktad. 1. Om häktningstiden förlängs är då åklagarens skäl till förlängd tid en allmän handling och offentlig.2. När åtal väcks blir då förundersökningen en allmän handling och offentlig?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

1. Offentlighetsprincipen medger att vem som helst har rätt att begära ut tex domar och beslut från domstolen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsordningen). Av 24 kap. 18 § Rättegångsbalken framgår att om åtal inte väcks inom två veckor efter häktningsbeslutet, måste en ny häktningsförhandling hållas för personen ska kunna fortsätta sitta häktad. Det är alltså domstolen som beslutar om personen ska fortsätta vara häktad och detta sker genom beslut, alltså är det en en offentlig handling. Här kommer åklagarens skäl framgå, t. ex om det är pga flyktfara eller recidivfara (återfallande i brottslighet) eftersom det är åklagarens skäl till fortsatt häktning som domstolen har att ta ställning till. Beslutet om fortsatt häktning blir allmän handling eftersom den anses vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 § Tryckfrihetsordningen).

2. Förundersökningen blir offentlig handling när åtal väcks eftersom den då anses vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 § Tryckfrihetsordningen).

Detta är huvudregeln. Enligt (2 kap. 2 § Tryckfrihetsordningen) finns det dock undantag då offentlighetsrprincipen får begränsas. Detta gäller om det bedöms att sekretess bör råda; bland annat då man vill skydda enskildas personliga ställning eller med hänsyn till intresse att beivra eller förebygga brott. Att det rör sig om en våldtäkt motiverar dock inte i sig att handlingarna ska vaga belagda med sekretesss, men till exempel om faller gäller underåriga personer kan man tänka sig att handlingen beläggs med sekretess. Det går dock inte att ge ett generellt svar utan myndigheten gör att prövning när handlingen begärs utlämnad.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (269)
2020-05-26 Får hemsidor publicera fullständiga personnummer?
2020-05-21 Undrar om någon har körkort
2020-05-17 Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen
2020-05-17 Tips för att hitta telefonnummer till anhörig

Alla besvarade frågor (80471)