FrågaPROCESSRÄTTDomstol22/11/2013

Forumregler i tvistemål

Hej Det här är en följdfråga på tidigare svar. http://lawline.se/answers/12014 Min hörsel förstördes då en elev på en tandhygienistutbildning i södra Sverige genomförde ultraljudsbehandling utan insikt om regler och instruktioner. Grav tinnitus förstör därefter mitt liv och jag är ännu sjukskriven. Utredningar visar att det inte finns något orsakssamband mellan felbehandlingen och hörselskadan och skadan omfattas därför inte av patientsäkerhets- eller patientskadelagen. En komplex och sällsynt uppkommen hörselskada har i både Socialstyrelsen och LÖFs granskning bedömts av medicinskt expertis i form av tandläkare. I LÖFs fall anser experten att behandlingsmetoden med ultraljud är säker och ifrågasätter att användningsmetoden överhuvudtaget diskuteras. Det finns ett kliniskt bevisat orsakssamband som styrkts av en framstående professor inom teknisk audiologi. Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen möjlighet att utreda enskilda fall men har i det här fallet ändå reagerat och agerat. Min enda väg framåt är att driva det här så länge jag orkar och kan. Socialstyrelsen avvisade begäran av omprövning med hänvisning till förvaltningslagen. Hur får jag LÖFs beslut prövat i domstol? Innebär det att en stämningsansökan skickas till tingsrätt i LÖFs närhet eller tingsrätt nära mig? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att väcka talan i ett tvistemål, vilket det är frågan om beträffande LÖF, ska en stämningsansökan lämnas in till tingsrätt. Vilken tingsrätt den sökande ska vända sig till framgår av forumreglerna i 10 kap. rättegångsbalken. Enligt 10 kap. 1 § gäller som huvudregel att talan ska väckas där svaranden har sitt hemvist. I 3 st. samma paragraf stadgas att med ett bolags hemvist menas den ort där styrelsen har sitt säte vilket i LÖF:s fall är Stockholm. Notera dock att forumregeln i tvistemål inte är exklusiv vilket innebär att ni kan komma överens om att rättegången ska föras i någon annan tingsrätt.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo