Förtydligande om arvsrätt och rådighetsinskränkning

Jag skulle vilja få hjälp att förstå vad nedanstående betyder:

"Den egendom som genom arv eller detta testamente tillfaller testamentstagare skall, liksom avkastningen därav, utgöra enskild egendom. Egendomen skall i förekommande fall ej utgöra föremål för övertaganderätt eller rådighetsinskränkningar som kan göras gällande enligt äktenskapsbalken eller sambolagen. Vad nu sagt skall även gälla för egendom som kan träda istället. Testamentstagarna skall äga rätt att helt eller delvis genom äktenskapsförord införa giftorätt i egendomen."

Dessutom skulle jag vilja få hjälp att hitta var en juridiskt hållbar definition av rådighetsinskränkning finns att läsa.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den juridiska frågan som du har ställt är en arvsfråga som regleras i Ärvdabalken. Det testamenstagaren, personen som ärver, får vid arvsfördelning och potentiell avkastning ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att egendomen inte ingår i bodelningen om testamentstagaren skiljer sig från sin partner (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detsamma gäller för egendom som träder istället för denna egendom, så kallat surrogat. Ett konkret exempel på surrogat är fallet om testamentstagaren ärver en fastighet som efter en tid säljs och intäkterna från försäljningen används för att köpa en annan fastighet, ett surrogat.

Rådighetsinskränkning återfinns bland annat i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att ägaren till en egendom har rätt att fritt förfoga över sin egendom, till exempel genom att sälja, pantsätta eller ge bort sin egendom. Inom juridiken finns det dock regler som inskränker denna rätt vilket innebär att ägarens rätt till sin egendom beskärs. Ett konkret exempel är om en arvtagare ärver en fastighet som inte får pantsättas.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,


Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000