Förtydligande av skrivning i fullmakt

2021-03-25 i Avtal
FRÅGA
Jag skall sälja min bostadsrätt. Jag kan inte medverka på tillträdesdagen för köparen. Mäklaren skickade en fullmakt som skall lösa problemet.Det står såhär:"Fullmakten innefattar rätt för ombudet-Att underteckna köpbevis och likvidavräkningshandlingar.-Att utkvittera och uppbära köpeskillingen.Vad innebär sista meningen? Finns det någon risk att mäklaren kan ta hela köpeskillingen eller är jag garanterad att få hela summan till slut på något vis som inte framträder?Stort tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Fullmakt
En fullmakt innebär ett uppdrag att utföra någonting för någon annans räkning. I ditt fall innebär det alltså att mäklaren företar en rättshandling (dvs sluter avtal och uppbär köpeskillingen) å dina vägnar (dvs för din räkning/i ditt ställe). Mäklaren kommer alltså inte att vara part i själva försäljningen och mäklaren har därmed ingen rätt att ta ut köpeskillingen till sig själv, utan det ska givetvis tillfalla dig. Fullmakten säger alltså bara att mäklaren har rätt att ta emot pengarna för att sedan överföra dem till dig. Fullmakten säger inte att mäklaren har rätt till pengarna.

Förskingring
Skulle mäklaren mot förmodan ta pengarna själv skulle denne troligtvis göra sig skyldig till förskingring. Brottet förskingring föreligger om någon på grund av avtal, allmän eller dylik tjänst fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för den, tillägnar sig egendomen eller åsidosätter vad han har att iaktta för att
fullgöra sin skyldighet och gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade (10 kap 1 § BrB).

En fullmakt är ett avtal i den mening som avses i paragrafen. Mäklaren får genom fullmakten pengarna i sin besittning som hen har skyldighet att utgiva till dig. Om mäklaren tar pengarna själv skulle det givetvis innebära vinning för mäklaren och skada för dig. Om mäklaren alltså tar pengarna skulle det troligtvis utgöra brottet förskingring.

Avslutning
Du behöver alltså inte oroa sig för att skrivningen i fullmakten skulle ge mäklaren rätt till pengarna personligen. Fullmakten ger endast mäklaren rätt att ta emot pengarna för din räkning.

Om mäklaren ändå skulle ta pengarna skulle denne göra sig skyldig till brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1542)
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?
2021-09-30 Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?

Alla besvarade frågor (96356)