Förtydligande av roller i kontrakt

2016-10-31 i Avtal
FRÅGA
I ett köpeavtal är jag omnämnd som köpare. Parter: Yyyyyy Yyyyyy nedan säljaren, Mäklare XXXXX Xxxx Xxxxx Nedan köpare. Det finns åtaganden i avtalet som säljaren skall göra. Det finns i avtalet finns åtaganden som köparen skall göra, men det finns också åtaganden som kunden skall göra. Mäklaren har upprättat kontraktet på uppdrag av säljaren. Vem är kunden?SVARHej! Tack för att du vänder dig till Lawline.I och med att mäklare främst används vid försäljning av bostadsrätter och fastigheter utgår jag från att du beskriver ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt eller en fastighet. I allmänhet anlitas mäklare av säljaren av fastigheten eller bostadsrätten och säljaren är således uppdragsgivare, vilket även skulle kunna betecknas som mäklarens "kund".I och med att det står såväl köpare, säljare och kund i köpeavtalet råder jag dig att höra med mäklaren vad som avsetts med kund och om det är är åtaganden för säljaren som avses.Hej ett förtydligande till frågan.Det gäller ett köpeavtal på en båt, om det förändrar svaret
SVAR

Hej och tack för att du ännu en gång väljer att vända dig till Lawline med din fråga!

Svaret på ovan nämnda fråga ändras inte på grund av att det rör sig om ett köpeavtal för en båt. Förhållandet mellan mäklaren och säljaren av båten som anställt mäklaren (vilket gör att säljaren av båten i ert avtal omnämns som "kund") är fortfarande detsamma även om det rör sig om köpeavtal av båt och inte överlåtelse av bostadsrätt eller fastighet. Problemet är att förhållandet "mäklare", "köpare" och "kund" regleras i Fastighetsmäklarlag (2011:666) som endast reglerar förhållandet för just fastighetsmäklare. Dock, som tidigare nämnt, så ändras inte konstruktionen i förhållandet för att det handlar om en båt och inte en fastighet.

Köp mellan dig och en annan privat person regleras i Köplag (1990:931), där det i 3 § stadgas att det råder avtalsfrihet mellan parterna. Det här innebär att det är ni som bestämmer vem som är vem, och jag ställer mig bakom tidigare rådgivares råd om att prata med mäklaren om det är hen som bidragit med kontraktet i det här fallet. Det är av yttersta vikt att du är införstådd med vad kontraktet säger eftersom det är den handlingen du kommer att luta dig tillbaka på om det skulle hända något.

Vidare i Köplag (1990:931) hänvisar lagen endast till "köpare" och "säljare".

Om du vill använda dig av ett kontrakt, gällande båtköp, där det endast är förpliktelser för "köpare" och "säljare", så kan du följa länken här och ladda hem ett kontrakt från Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Kontrakt/Dokument/KOV-kopekontrakt-bat-2014.pdf

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88385)