Förtydligande angående efterlevande makes möjlighet att bo kvar i bostad, efter att den testamenterats till barn

2017-10-30 i Testamente
FRÅGA
Skickade in följande fråga:Rätt att bo kvar om bostads testamenteras bort?2017-10-29 i TestamenteTack för svar, men vore tacksam för förtydligande.Vi vill att efter makans död, barnet ärver bostaden direkt, men med Testamenterad lagliggaranti att maken kan fortsätta att bo i lägenheten tills dennes bortgång.Inte med fri förfoganderätt. Är detta möjligt?
SVAR

Hej, igen!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att barnet ska ärva bostaden direkt, måste den testamenteras till barnet. Detta eftersom efterlevande make i annat fall ärver bostaden (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det står din maka fritt att testamentera bostaden till barnet. Det går emellertid inte, om bostaden testamenteras till barnet, att i testamentet också föreskriva, att efterlevande make ska ha rätt att bo kvar, eftersom det skulle inskränka barnets arv denne fått genom testamente. Testamenteras bostaden till barnet, finns endast möjligheten att denne upplåter bostaden i andra hand till den efterlevande föräldern.

Av denna anledning, är sekundosuccession ett alternativ. Det måste dock i testamentet föreskrivas, att efterlevande make ärver bostaden, för att den sedan ska övergå i barnets ägo efter kvarlevande förälders bortgång. Fri förfoganderätt innebär i detta fall att egendomen går tillbaka till barnet efter bådas bortgång. Skulle efterlevande make ärva med full äganderätt, utgör det en större inskränkning än fri förfoganderätt, eftersom vid full äganderätt, den efterlevande får göra precis vad denne vill med egendomen. Så är inte fallet vid fri förfoganderätt.

Så svaret på er fråga är att det inte är möjligt. Något av ovanstående alternativ kan dock tillämpas.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95697)