Förtida uttag på arv

Hej!

En dement kvinna som har skrivit testamente till fyra arvingar innan hon blev sjuk. Hon bor på ett .dement boende. De fyra arvingarna undrar om man kan få förtida uttag

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta om arvingarna kan få ut arv innan personen som de ska ta arv från har avlidit. När man besvarar frågor om arvsrätt använder man sig av ärvdabalken, ÄB.

Arv

Man ärver om man är ex bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB) eller om man enligt testamente får rätt till en viss del av kvarlåtenskapen (9 kap. 2 § ÄB).

När det gäller arv så erhåller man det när arvlåtaren har avlidit (1 kap. 1 § ÄB). Gåvor och liknande kan i vissa fall räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om den avlidna, i detta fall kvinnan, har gett sina bröstarvingar gåvor under sin livstid så ska de ses som förskott på arv.

Uttag

Man kan inte ta sig rätten att ta ut pengar från ett arv i förtid då arv bygger på att arvlåtaren har avlidit. Det är heller inget alternativ att göra det om man har tillgång till den dementa kvinnans pengar för det är inte arvingarnas pengar än.

Enda möjligheten är att den dementa kvinnan genom egen vilja ger arvingarna pengar. Det är möjligt men kan ifrågasättas på olika sätt om det är möjligt. Då hon är dement och bor på ett boende kan det skapa frågor gällande utnyttjande av en person i utsatt situation.

Sammanfattning

Enda möjligheten att få ut pengar är om kvinnan själv, och då av helt fri vilja och utan påtryckningar, väljer att ge arvingarna pengar. Annars får man vänta med att få ut arvet tills hon har avlidit.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”