Förtida uttag på arv

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!En dement kvinna som har skrivit testamente till fyra arvingar innan hon blev sjuk. Hon bor på ett .dement boende. De fyra arvingarna undrar om man kan få förtida uttag
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta om arvingarna kan få ut arv innan personen som de ska ta arv från har avlidit. När man besvarar frågor om arvsrätt använder man sig av ärvdabalken, ÄB.

Arv

Man ärver om man är ex bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB) eller om man enligt testamente får rätt till en viss del av kvarlåtenskapen (9 kap. 2 § ÄB).

När det gäller arv så erhåller man det när arvlåtaren har avlidit (1 kap. 1 § ÄB). Gåvor och liknande kan i vissa fall räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om den avlidna, i detta fall kvinnan, har gett sina bröstarvingar gåvor under sin livstid så ska de ses som förskott på arv.

Uttag

Man kan inte ta sig rätten att ta ut pengar från ett arv i förtid då arv bygger på att arvlåtaren har avlidit. Det är heller inget alternativ att göra det om man har tillgång till den dementa kvinnans pengar för det är inte arvingarnas pengar än.

Enda möjligheten är att den dementa kvinnan genom egen vilja ger arvingarna pengar. Det är möjligt men kan ifrågasättas på olika sätt om det är möjligt. Då hon är dement och bor på ett boende kan det skapa frågor gällande utnyttjande av en person i utsatt situation.

Sammanfattning

Enda möjligheten att få ut pengar är om kvinnan själv, och då av helt fri vilja och utan påtryckningar, väljer att ge arvingarna pengar. Annars får man vänta med att få ut arvet tills hon har avlidit.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1212)
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv
2021-04-08 Upprätta gåvobrev - förskott på arv
2021-04-08 Förskott på arv värdering

Alla besvarade frågor (91063)