Förtida arv och det förstärkta laglottsskyddet

2015-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Min far, som lever i Italien, har förutom mig en dotter från en utomäktenskaplig förbindelse samt tre barn i sitt nuvarande äktenskap. Han har under min och min halvsysters uppväxt konsekvent gynnat de tre barnen i Italien och vägrat att ha kontakt med min halvsyster och mig. Min halvsysters mor fick på rättslig väg tvinga fram ett erkännande av dottern med påföljande DNA-test. Han har bidragitekonomiskt mycket sparsamt till hennes försörjning under uppväxten och bara sporadiskt till min. Vi är nu vuxna sedan länge och har fortfarande ingen kontakt med vår far. Genom våra italienska släktingar har vi nu fått veta att de tre italienska syskonen har gift sig under de senaste åren och att vårfar har gett dem varsitt hus/lägenhet och även större penningsummor i gåva i samband med giftermålen. Jag skulle därför vilja ha rådgivning om hur jag och min halvsyster kan gå tillväga för att säkra vårt arv redan nu, medan vår far lever.Vänliga hälsningar,Anna
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Det finns ingen absolut skyldighet för en förälder att behandla sina barn lika. Däremot finns det vissa regler som indirekt leder till att missgynnade barn får en förstärkt position.

För det första finns det en bestämmelse om förtida arv. Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska en gåva som en förälder under sin livstid har gett till något av sina barn räknas av på barnets arvslott, såvida inte något annat föreskrevs eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Från ovannämnda bestämmelse finns det två undantag i 6 kap. 2 § ärvdabalken. Enligt denna paragrafs första stycke ska kostnader som en förälder har lagt ner på barnets uppehälle och utbildning och inte avräknas från barnets arv. Därtill framgår av andra stycket att gåvor från en förälder till något av förälderns barn inte heller ska avräknas från arvet om det rör sig om en sedvanlig gåva som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska förhållanden.

Ovanstående skyddsregel erbjuder alltså ett visst skydd såvida det inte av omständigheterna framgår att gåvorna inte skulle utgöra förskott på arv och inte heller något av undantagen är för handen. Problemet med denna skyddsregel är dock att den är lätt att kringgå. Det räcker med att din förälder muntligen uppger att gåvorna inte utgör förskott på arv för att någon avräkning inte ska ske.

För det andra finns det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Detta innebär att om din förälder under sin livstid ger gåvor med avsikt att ordna successionen, d.v.s. tilldela personer egendom med tanke på sin framtida död, ska dessa gåvor inräknas då respektive barns laglott ska beräknas.

Denna skyddsregel är relativt stark och innebär bl.a. att ett barn som inte får ut sin legala laglott ur den faktiska kvarlåtenskapen har rätt att kräva att de andra barnen ska täcka bristen. Problemet med denna skyddsregel är kravet på att gåvorna ska ha samband med givarens tankar på sin egen död. Så är vanligen fallet om givaren är allvarligt sjuk eller ska genomgå en kritisk operation, men i annat fall är denna skyddsregel sällan tillämplig.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll