Förtal och enskilt åtal

FRÅGA
Hej!Vi är utsatta för förtal av allvarligare karaktär, vi har anmält till polis. vi tror de förutom att förtalat oss övertalat en annan inblandad person att anmäla min man för grovt sexuellt övergrepp. Vi har inte hört något från polisen ännu. Är det generellt kortare handläggning hos polis dvs att det går vidare till åtal för sådana brott. Hur lång tid ska man gå och vänta när vi redan är så extremt utsatta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken.

För en mer utförlig redogörelse kring förtalsbrottet som sådant hänvisar jag till en av mina tidigare svar, se länken nedan.
https://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bok

Förtalsbrottet regleras i 5 kap. 1 § BrB. Utifrån din information är det svårt för mig att bedöma hur sannolikt det är att du faktiskt utsatts för förtal.

Förtalsbrottet omfattas som regel inte av allmänt åtal, något som framgår av 5 kap. 5 § BrB. Detta innebär att du som målsägande, eller brottsoffer, i princip garanterat kommer behöva väcka åtal själv utan stöd av åklagare. Detta är onekligen ett stort hinder för de flesta målsägande. Först och främst skulle du behöva inge en stämningsansökan till domstolen enligt 47 kap. 2 § RB. Nästa steg efter det är att bevisa att den som du anser har förtalat dig faktiskt har spridit uppgifterna ifråga och att de haft den innebörden du påstår. Detta kan vara mycket svårt, men beror förstås på hur starka bevis du besitter.

Som du säkert förstår är det inte helt lätt att driva sin egen talan i domstol, och än svårare att faktiskt vinna framgång. Du har självklart möjligheten att anlita en jurist som ombud, men det kan komma att bli kostsamt. Jag skulle rekommendera dig att, om du känner att du verkligen måste bli rentvådd, kontakta en yrkesverksam jurist och be om en mer detaljerad bedömning av förhållandena i ditt specifika fall. Annars kommer du behöva försöka lösa problemet utanför juridikens ramar.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77230)