Förtal genom lämnande av uppgift om vanvård av barn

Jag dejtar en man som tidigare varit gift med en lärare på mina barns skola. Hon har berättat om min privata situation för honom samt framställt denna situation som att jag har svåra psykologiska och sociala problem och inte kan ta hand om mina barn. Samma lärare har okynnesanmält 4 ensamstående mammor till socialtjänsten med grova anklagelser om omsorgssvikt. Alla anmälningarna är nedlagda, inget överhuvudtaget har framkommit som kan styrka anklagelserna. Anklagelserna är absurda, tex att barnen svälter, nekas läkarvård och att mamman är full när barnet lämnas. Är dessa saker lagliga? Vad har vi för möjligheter

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Det du beskriver skulle kunna utgöra brottet förtal, se länken nedan för en utförligare redogörelse av förtalsbrottet som sådant. Enligt min uppfattning skulle läraren kunnat göra sig skyldig till förtal genom att till olika personer lämna uppgifter om att du, och för den delen andra, vanvårdar ditt barn och har psykiska problem. Detta beror dock i hög grad på detaljerna i fallet och är en förhållandevis svår bedömning.
https://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bok

Om vi antar att du utsatts för förtal är det dock med all sannolikhet inte lönt för dig att anmäla detta. Detta beror på att 5 kap. 5 § BrB slår fast att åklagare endast undantagsvis ska väcka åtal i fall då förtalsbrott kan ha begåtts. För att få din sak prövad skulle alltså behöva väcka så kallat enskilt åtal och driva din talan själv. Detta är förenat med påtagliga ekonomiska risker och mycket arbete, varför det inte är något du bör göra utan mycket noggrann eftertanke.

Min rekommendation till dig är mot bakgrund av att anmälningarna lagts ner och lärarens beteende inte tycks ha inneburit någon egentlig skada för dig att du inte väcker talan mot henne. Detta skulle sannolikt innebära betydligt mer möda och kostnad för dig än det är värt. Skulle du trots detta vilja göra det rekommenderar jag att du kontaktar en yrkesverksam jurist för ytterligare vägledning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo