Förtal, falsk angivelse och falsk tillvitelse

2016-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Min Sambos ex. Mamman till hans barn. Anklagar mig för att vara fysisk, hårdhänt och trycker ner flickan psykiskt. Barnet är hos oss varannan vecka och verkar må bra hos oss. Flickan har en nära relation till sin pappa. Mamman har tidigare gjort flera anmälningar mot pappan som inte gått vidare. Men nu har hon gjort anklagelser mot mig.Går det att anmäla henne för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din beskrivning finns det flera brott som kan vara aktuella och bl. a. kan sättet som anklagelserna förts fram påverka vilken regel som är bäst tillämplig. Jag kommer därför beskriva de olika brotten och förklara hur de kan passa i din situation. Reglerna som berörs finner du i brottsbalken, BrB, som du kan hitta här.

Förtal

Förtal är ett brott som beskrivs i BrB 5 kap. 1 §. En person begår förtal genom att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt sätt att leva eller lämnar andra typer av uppgifter som kan orsaka andras missaktning. Det avgörande är att en annan person än den som anklagelserna angår faktiskt får del av uppgifterna. En vanlig situation då regeln blir tillämplig är om någon publicerar negativa uppgifter om en person i sociala medier, tidningar eller sprider rykten på andra sätt. Att anklaga någon för att skada ett barn fysiskt eller psykiskt kan innebära både att personen pekas ut som brottslig eller klandervärd och riskerar sannolikt att leda till andras missaktning.

Falsk angivelse

Falsk angivelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 6 §. Brottet begås genom att någon medvetet anger en oskyldig person till åtal med syfte att personen ska dömas för ett brott. Det avgörande för att någon ska anses ha begått falsk angivelse är att personen var medveten om att den anklagade en oskyldig och att det inte fanns några anledningar att misstänka att den utpekade inte var oskyldig. Personen måste också gjort anmälan för att den utpekade ska dömas för ett brott i rättegång.

Falsk tillvitelse

Falsk tillvitelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 7 § och liknar på många sätt falsk angivelse. Detta brott begås genom att en person hos en åklagare, polis eller annan myndighet pekar ut annan för brottslig gärning eller lämnar andra besvärande uppgifter. Personen måste medvetet peka ut någon som är oskyldig och det ska inte finnas några anledningar för personen att tvivla på den andras oskuld. Den största skillnaden jämfört med brottet falsk angivelse är att syftet inte behöver vara att den utpekade ska dömas för ett brott, utan det räcker att medvetet anmäla eller peka ut en oskyldig för att besvära denne. Denna regel tillämpas bland annat om någon regelbundet anmäler någon hos polis eller myndigheter endast för att skapa olägenheter för personen.

Det aktuella fallet

I ditt fall är det alltså beroende på hur och med vilket syfte som personen har riktat anklagelser mot dig. Utifrån situationen du beskriver verkar det som att personen upprepade gånger anmäler er hos polis eller annan myndighet för att orsaka er besvär. Om så är fallet och personen är fullt medveten om att anklagelserna inte stämmer, så är det först och främst falsk tillvitelse som kan bli aktuellt. Om personen gör en seriös anmälan som riskerar att du blir oskyldigt dömd för ett brott kan även falsk angivelse vara aktuell. Förtal kan vara aktuellt, eftersom utomstående personer får uppgifter om eventuella brott eller andra uppgifter som kan leda till deras missaktning.

Att upprepade gånger anmäla någon hos polis, annan myndighet eller på annat sätt utpeka någon som brottsling eller klandervärd inför andra är alltså ett beteende som kan bedömas som flera olika brott. Eftersom det tycks vara allvarliga anklagelser som riktas mot er och ni blir lidande av detta, så finns det alltså goda anledningar att göra en anmälan.

Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp och att ni kan finna en lösning på ert problem.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85173)