FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag18/01/2015

Förtäckt lön/utdelning

Hej!

Vi är 5 delägare i ett bolag som funderar på att köpa ett fritidshus som kan nyttjas av oss själva och vår personal. Vi är samtliga aktiva i bolaget och tar lön från det, 4 av oss äger 12.5% och en aktör äger 51%.

Är det möjligt att köpa ett fritidshus för detta ändamål på bolaget och finns det risk att det kommer att ses som en förtäckt utdelning och förmånsbeskattas?

Hälsningar

Johan

Lawline svarar

Hej Johan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att köpa in fastigheten till bolaget kan ni absolut göra. Men eftersom bolaget skulle vara ägare skulle ni som delägare och personalen precis som du säger, behöva skatta för förmånen att nyttja den i annan mån än i näringsverksamheten.

Personalen: eftersom personalen är anställd så kommer de att ånjuta förmånen genom sin anställning i företaget. De ska då förmånsbeskattas enligt bestämmelserna om tjänst i 10 kap. 1§ och 11 kap. 1 i IL (inkomstskattelagen) till marknadspris för nyttjandet. Denna summa är då också en avdragsgill kostnad för företaget enligt reglerna i 16 kap. 1§ IL för avdrag i näringsverksamhet.

Delägarna: Eftersom ni är få delägare kan det vara så att ni omfattas av fåmansföretagarreglerna i 56-57 kap IL. Det beror bland annat på delägarnas relation till varandra, jag hoppas och tror att ni antagligen redan känner till om dessa regler ska tillämpas på er eller ej.

Du framhåller att alla delägare arbetar och tar ut lön i företaget. Ni är alltså alla aktiva i företaget. Detta får betydelse för huruvida ni kan nyttja de regler som finns för fåmansföretagare att välja att ta ut viss del av sin inkomst som utdelning istället för lön, vilket ju ger en mer fördelaktig beskattning för den enskilde. Om reglerna om fåmansföretag ska tillämpas på er kan ni därför välja att ta ut förmånen att nyttja stugan som en förtäckt utdelning och därmed skatta enligt reglerna i kapital, 30%. Dock kan inte företaget göra avdrag för utdelningar då det inte ses som en kostnad. Tar ni istället ut det som en förtäckt lön/förmån får ni antagligen skatta mer personligen pga ni då ska betala kommunal och eventuellt även statlig skatt. Men företaget får dock i detta fall göra avdrag för summan eftersom det är en kostnad i företaget.

Som huvudregel ska alla förmåner som ges en person som arbetar i ett företag ses som lön eftersom man har utfört en motprestation i företaget. Fåmansföretagarreglerna är dock ett undantag för att underlätta för personer som både arbetar i ett företag och har rätt till utdelning från det eftersom man är aktieägare, för att kunna få samma möjligheter till detta som om aktierna ägts i ett annat företag. Tillämpas inte fåmansföretagarreglerna är det därför enligt de vanliga tjänstebeskattningsreglerna som förmånen ska beskattas, som jag förklarat ovan gällande personalen.

Hoppas du fått svar på dina frågor och att ni får det trevligt i stugan!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”