Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

2021-07-17 i Bolag
FRÅGA
Om jag säljer ett bolag som jag äger till 100% med sparat utdelningsutrymme till ett annat bolag som jag äger till 100%. Det förvärvande bolaget är ett sk holdingbolag. Förlorar jag eventuellt överskjutande utdelningsutrymme vid den transaktionen, dvs om överlåtelsepriset understeg det sparade utdelninsutrymmet?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att holdingbolaget vilken du äger till 100 % har köpt aktier i ett annat aktiebolag (aktiebolag B) vars aktier du också äger till 100 %. Aktiebolag B har ett visst fastställt utdelningsutrymme som understiger det belopp som erlagts av holdingbolaget för aktierna i aktiebolag B. Din fråga är nu om detta aktieköp har föranlett att utdelningsutrymmet i aktiebolag B gått förlorat.

Det korta svaret på din fråga är nej; utdelningsutrymmet minskas inte av att holdingbolaget köper upp aktierna i aktiebolaget B till ett pris som understiger överlåtelsepriset. Rent faktiskt är det nämligen aktier ägda av dig som köps upp av holdingbolaget. Ett sådant köp påverkar alltså inte utdelningsutrymmet i aktiebolag B på grund av att tillgångarna, enligt balansräkningen, i aktiebolag B minskar inte av en sådan försäljning (jfr K2 alternativt K3-regelverket avseende vad som anses utgöra tillgång). Aktiebolag B får nämligen ingenting mot att aktierna säljs då de redan har givits ut vid ett tidigare tillfälle. I förevarande fall är det alltså närmast fråga om försäljning av aktier på en s.k. andrahandsmarknad vilken inte påverkar tillgångsmassan i aktiebolag B.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95801)