Försvarligt att utmäta bostad?

Hej. Jag har skulder på 1.6 miljoner hos Kronofogden. Nu vill Kronofogden sälja min egendom som de uppskattar ett värde till 750.000 på. Dock finns det bolån på 465.000 på fastigheten. Det finns även med barn i bilden som skulle fara väldigt illa om nu fastigheten skulle säljas. Hur kan man överklaga en sådan här process? Jag har ett par veckor att överklaga. Kan man hävda att det strider mot barnkonventionen? Inhibera? Känns som det är en stor process för oss som inte kommer ge ett så stort och skäligt överskott för att göra våran situation bättre då vi istället hamnar utan bostad och med säkerhet kommer behöva öka boutgifterna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag förstår din fråga är du föremål för utmätning. Kronofogden har beslutat att utmäta din fastighet (dvs fast egendom och inte lös egendom så som ex. en bostadsrätt). Du undrar om det är skäligt att Kronofogden mäter ut din bostad eftersom du och din familj kommer att hamna i en svår situation samt om det finns någon möjlighet att överklaga beslutet.  

Utmätning av bostad

Fråga om utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). För att en utmätning av din bostad överhuvudtaget ska komma i fråga krävs det till att börja med att fastigheten tillhör dig som gäldenär (4 kap. 24 § UB). Det krävs vidare att utmätning av fastigheten ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig (4 kap. 3 § UB). Av 4 kap. 3 § st. 2 UB följer den så kallade utmätningsordningen. Av denna följer att Kronofogden, om det finns flera tillgångar att välja mellan, ska utmäta den egendom som medför minst olägenheter för dig som gäldenär.  

I fallet NJA 2013 s. 1241 häve HD en utmätning av en andel i en fastighet som gäldenären bodde i tillsammans med sin maka och två barn. HD tog nämligen fasta på att det måste göras en intresseavvägning vid tillämpningen av 4 kap. 3 § st. 2 UB. I denna intresseavvägning skulle bland annat rätten till skydd för privat- och familjeliv (art. 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR) samt Barnkonventionen beaktas. I det aktuella fallet fanns det möjlighet att mäta ut gäldenärens lön för att täcka skulderna, och HD fann därför att det inte var försvarligt att mäta ut bostaden.

Hur överklagar man beslutet? 

Som gäldenär har du möjlighet att överklaga Kronofogdens beslut om utmätning till tingsrätten. Precis som du har noterat måste överklagandet ske inom en viss tidsfrist som brukar framgå av det beslut som du fått av Kronofogden. Överklagandet ska skickas in skriftligen till Kronofogden. Det är Kronofogden som tar överklagandet vidare till tingsrätten. HÄR hittar du information om hur du går till väga steg för steg för att överklaga beslutet. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”