Försvarbart för KFM att utmäta hus för skuld?

Jag har en vän som varit företagare och har oturligt nog skatteskulder. Han har haft utmätning och betalat 15000 per månad men nu i dagarna har man beslutat att göra om villkoren för hans utmätning. Kronofogden och skatteverket tycker att betalningen går för långsamt och menar att han har två möjligheter, betala in allt nu eller så går hans fastighet till exekutiv auktion, en bostad som han ej har några lån på. Han har fast jobb sen många år och har dom sagt blivit utmätt med 15000 per månad. Hans enda trygga punkt är huset han bor i vilket är hans föräldrahem. Han har pratat med bluestep och andra banker för att kanske kunna ta ett lån men de backar. Finns det någon form av lösning ni ser i detta? Skulden uppgår till 116 000 just nu. Någon lösning som gör att Han kan bo kvar och fortsätta jobba och leva sitt liv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad säger lagen?

Utmätning regleras i utsökningsbalken. Egendom får bara utmätas om det är försvarligt och nödvändigt för att få skulden betald (4 kap. 3 § andra stycket). Det är en allmän princip inom fordringsrätten att Kronofogdemyndigheten (KFM) ska välja den metoden som är mest försvarlig och till minst onytta för borgenären om två metoder finns att välja mellan.

Tolkning av detta fall

Din vän äger alltså ett hus som KFM vill utmäta. Beroende på hur stort husets värde är kan det vara mer eller mindre försvarligt att utmäta det istället för att utmäta lönen. Om huset är värt väldigt mycket mer så är det inte alls försvarligt att mäta ut det. Din vän är just nu under löneutmätning och med 15 000 i månaden är det inte långt kvar tills hela skulden är betald. Om han kan göra klart för KFM att de inte har någon anledning att befara att detta kommer upphöra så finns det mycket som talar för att utmätning av hans hus är onödigt ingripande och därmed oförsvarligt.

Möjliga åtgärder

Din vän bör omedelbart skriva till KFM och säga att han motsätter sig utmätningen på grunden att den vore oförsvarlig enligt ovanstående resonemang. Om KFM har ett utmätningsbeslut på hans hus kan han överklaga denna och begära muntlig förhandling (18 kap. 1 §). Om han behöver hjälp med detta och eventuell representation i förhandlingen eller något annat i detta ärende kan han kontakta oss på info@lawline.se för att få reda på mer om vad vi kan erbjuda.

Hoppas din vän ser en lösning på detta och att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att höra av er till Lawline igen i framtiden om någon av er har en juridisk fråga!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo