Försvar i rättegång

2015-06-29 i Domstol
FRÅGA
Hej.Mitt namn är Mariana och jag behöver hjälp angående en händelse som ägde rum den 28 maj i år. Min mamma var inne på Dressman på Nordstan i Göteborg och skulle byta storlek på en pikétröja som hon hade köpt två dagar innan. Hon går in i butiken med tröjan i en påse samt kvittot. Hon går till hyllan med pikétröjorna och jämför storleken på tröjan hon ska byta med den nya tröjan. Därefter går hon fram till kassan och tar fram sitt kvitto och kassörskan byter tröjan samt ger henne ett nytt kvitto.När hon går ut från butiken griper en civil vakt tag i hennes arm, ber henne om legitimation och tar med henne till ett rum på nedre plan där han tillkallar ännu en vakt samt polis.Mamma frågar vad det rör sig om och vakten säger att hon har stulit pikétröjan och att hon kommer åka dit för bedrägeri. Mamma ber honom upprepade gånger att titta på de kvitton hon nu tar upp och har i handen men han viftar bort hennes hand och säger "de där är säkert gamla". Mamma ber honom gå in och tala med personal i butik men han vägrar göra detta.Polis kommer på plats där mammas uppgifter tas upp ett förhör inleds men ingen vill titta på hennes kvitton. De beslagtar tröjan, meddelar att detta kommer att behandlas av polis och handledare och sedan låter de henne gå. Idag kom stämning från tingsrätten att det skall till vidare upp i rätten. Hon har bott i Sverige i över 40 år, nybliven pensionär och helt fläckfritt register. Oskyldig och helt förstörd. Vad ska vi göra? Vi behöver hjälp.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Jag skulle råda er att vända er till tingsrätten för att få en offentlig försvarare. En sådan kan i ert fall förordnas av rätten i enlighet med rättegångsbalken 21 kap 3a § 3 st, om inte annat för att det verkar finnas ett sådant behov enligt punkten 1. Om rätten inte skulle anse att det föreligger ett behov av offentlig försvarare kan man istället vända sig till en privat advokatbyrå för att få en försvarare vid sin sida, dvs utse en egen försvarare, 21 kap 3 §. Man kan även själv föra sin talan och lägga fram bevis varför man är oskyldig, 21 kap 1 §.

För att man ska kunna dömas i brottmål finns ett högt beviskrav, det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Utifrån den historia som beskrivs har inget brott begåtts. Det verkar dessutom som att ni har bevis för att så inte är fallet, eftersom det finns kvitton för båda köpen och butikspersonalen hade kunnat vittna om att allt gått rätt till. Ni kan redan nu förbereda ert försvar genom att kontakta butiken och även se till att ni har kvitton på plats.

Det är åklagarens uppgift att bevisa att brott har begåtts. Ni har rätt att ta del av protokoll och anteckningar från den förundersökning som har bedrivits, 23 kap 21 § 4 st. På så sätt får ni en inblick i hur åklagarens version av händelseförloppet ser ut. Vänd er till tingsrätten även med denna förfrågan.

Sammanfattningsvis:

Kontakta tingsrätten för att begära en offentlig försvarare och få ut förundersökningsprotokollet. Samla också ihop bevis som pekar på att det faktiskt inte har begåtts något brott.

Hoppas allt går bra för er, återkom gärna om ni har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (422)
2020-08-10 Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?
2020-08-10 Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?
2020-08-10 Kan ett dödsbo stämmas?
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.

Alla besvarade frågor (82708)