FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt28/06/2022

Försummelse av bostadsrättsförening

Hej, Jag bor i en bostadsrätt där ett stuprör har varit nedfallet sedan oktober. Man har påtalat för styrelsen vid flera tillfällen utan att det vidtagits några åtgärder. Detta har resulterat i att det har runnit vatten mot fasaden in i hålen där rännan varit fäst och har trängt in genom ytterväggen. Därmed har jag fått vattenskador i mitt kök och sovrum. Varken min eller föreningens försäkring täcker skadan. Min fråga är; Vad har föreningen för ansvar att bekosta återställande av ytskikt efter uttorkning samt bekosta evakueringslägenhet under uttorkning som beräknas ta 3-4 månader? Är det rimligt att jag på något sätt ska drabbas ekonomiskt?

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrättsförening har en skyldighet att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren. Bostadsrättsföreningen brukar kunna sägas ansvara för ‘’gemensamma ytor’’, vilket det i detta fallet verkar vara frågan om. Det kan finnas en möjlighet till dig att få en nedsättning av årsavgiften. För att det ska vara aktuellt med nedsättning krävs det att bostadsrättsföreningen har åsidosatt sin reparationsskyldighet eller om det uppstår hinder eller men i din nyttjanderätt genom bostadsföreningens vållande (7 kap. 4 § bostadsrättslag, jfr 7 kap 2 § bostadsrättslag).

I detta fallet verkar det som att problemet har påtalats för föreningen varför den har åsidosatt sin skyldighet att hålla huset i gott skick - genom vårdslöshet att inte åtgärda felet. Detta medför att bostadsrättsföreningen är skyldiga att ersätta dig för den skada som tillkommit din lägenhet genom deras försumlighet och en nedsättning av årsavgiften för den tid din lägenhet är i bristfälligt skick. Bostadsrättsföreningen har dock ingen skyldighet att tillse dig en tillfällig bostad medan du inte kan använda din egen bostad.

Hoppas att detta svar hjälper dig.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem, 

Maximilian PernhedenRådgivare