Förstörd gräsmatta, ägofredslagen

FRÅGA
Om grannens kor, cirka 100 stycken går in och förstör min gräsmatta, vev är skyldig attse till så att detta blir åtgärdat?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

Lagen (1933:269) om ägofred ålägger ägare av hemdjur vissa skyldigheter. Djurägaren är skyldig att hålla sådan tillsyn över djuren att de inte olovligen kommer in på annans ägor. se 1 kap. 1 § ägofredslagen. För skada som kor orsakar på någon annans ägor är djurägaren strikt ansvarig, skadan ska alltså ersättas även om ägaren inte är vållande till skadan, 5 kap. 47 § ägofredslagen. Skadeståndsskyldighet för skador kan även föreligga enligt skadeståndslagen (1972:207), dock krävs där culpa (vårdslöshet).

Sammanfattningsvis är din granne skyldig att utge skadestånd för skadan. Det är vanligt att försäkringsbolagen gör upp om dessa frågor.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (423)
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt
2020-09-17 Vem kan man kräva på skadestånd vid sakskada orsakad av hund?

Alla besvarade frågor (84455)