Förstörande av post och olovlig publicering av personliga uppgifter

FRÅGA
Hej!Min förra hyresvärdinna vägrar lämna ut min post, viss post har jag dock fått och en del post har hon eldat upp i sin braskamin, foto och beskrivning finns i hennes blogg. Är detta lagligt?Vidare har hon vid mer än ett tillfälle fotograferat mina brev (ej öppnade och av känslig natur) med synligt namn och adress och publicerat i sin blogg. Vad gäller?Hennes syfte med detta har varit att hänga ut mig.
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det ser ut som att du har två problem, att din post blir förstörd och att din post publiceras på internet. Jag kommer att börja med förstörandet av fysisk post.


Kastandet eller förstörandet av paket faller inte in under 4 kap 8 § Brottsbalken, Brytande av post- eller telehemlighet. Istället får man titta på olika tillgreppsbrott såsom Egenmäktigt förfarande 8 kap 8 § Brottsbalken eller förskingring 10 kap 1 § Brottsbalken beroende på om din hyresvärd skulle ta hand om din post åt dig och lämna över den, eller om hon tog den olovligen från dig. Klart här är att posten är din egendom och att hon inte får göra som hon vill med den, precis som du inte får stjäla eller förstöra en cykel. Det kan därför vara bra att upprätta en polisanmälan, de kan hjälpa dig att få rätt brottsbeskrivning baserat på de exakta omständigheterna som du kan precisera för dem.


Publicerandet av bilder på din post på internet kan röra sig om sådan hantering av personuppgifter som regleras i Personuppgiftslagen. Den information som publiceras är klart av personlig karaktär och när namn och adress är tillgänglig så blir du som person klart identifierbar. I denna situation får behandling av personuppgifter (vilket omfattar publicering på internet något som bekräftades i EU-domstols fallet Lindqvist C-101/01, som för övrigt är mycket liknande ditt fall och du kan därför ta viss vägldning från det) inte anses motiverat eftersom du inte har samtyckt till det och det inte för henne finns något annat skyddsvärt intresse som inskränks av att du får möjligheten att hävda din rätt till privatliv. Här kan du vända dig till datainspektionen som kan både få din hyresvärd att ta bort bilderna och även vissa andra åtgärder för att få henne att sluta upp med sitt beteende.
Mitt råd till dig är alltså att vända dig till myndigheterna, i detta fall Polisen och Datainspektionen. Jag hopppas jag har kunnat vara till hjälp, skulle jag missat eller misstolkat något är du välkommen att ställa fler frågor till lawline.


Med vänliga hälsningar

Björn Gunnarsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98474)