Förstärkt laglottsskydd vid gåva till son

2016-04-18 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag undrar om laglotten? Min mor har nyligen avlidit och jag har aldrig haft någon bra kontakt med henne . Hon har ägt ett hus som hon för cirka 2 års sedan,när hon började bli allvarligt sjuk, gav bort till en av mina bröder och vi är 4 syskon. Två av mina bröder har bott i huset tillsammans med min mor i hela sitt liv . Vi 2 andra syskon har knappt umgåtts med henne på grund utav olika tvister därav skänkte hon huset till min ena bror, så att vi andra inte skulle få någonting. Har hört att så kan man inte göra. Stämmer det ? Eftersom hon inte ägde huset när hon dog så finns det väl inget kvar att ärva? Eller har vi rätt till vårat arv ändå så att vår bror får lösa ut oss? Jättetacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattning:
- Regeln om förstärkt laglottsskydd är tillämplig ifall din mors gåva inte har inneburit en stor uppoffring för henne.
- I så fall har du en oinskränkbar rätt till 12,5 % av den totala kvarlåtenskapen efter din mor.
- Pengarna får du av din bror ifall du inte kan få ut dem genom annan egendom som din mor lämnat efter sig.

Gåvan av huset till din bror bör inte behandlas som ett förskott på arv (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Omständigheterna i ditt fall (tvisterna och bristen på umgänge med din mor) gör det rimligt att tänka att din mors avsikt var att gynna din bror framför er andra syskon.

Istället ser vi till regler om det så kallade förstärkta laglottsskyddet (se ärvdabalken 7 kap. 4 §). I Sverige går det inte att göra sina barn arvlösa. Som barn har du alltid rätt till din laglott vilken är hälften av din arvslott (se ärvdabalken 7 kap. 1 §). Regeln om förstärkt laglottsskydd finns för att säkerställa att barn inte går miste om denna rätt till sin laglott efter en avliden förälder. I och för sig är det många gåvor som inte träffas av skyddet. Regeln träffar gåvor med en sådan karaktär att de inte har inneburit någon stor ekonomisk uppoffring för gåvogivaren, att de kan jämställas med ett testamente på så sätt att de visar sig först efter gåvogivarens död. T.ex. blir regeln tillämplig om din mor har skänkt huset till din bror men sedan bott kvar där med honom och sluppit köpa en ny bostad.

Vid tillämpning av regeln måste man först säkerställa att du inte kan få ut din laglott på annat sätt. Troligtvis hade din mor vissa tillgångar av något värde utöver huset. All kvarlåtenskap efter din mor ingår i arvet efter henne. Arvet delas på er 4 syskon och huvudtanken är att ni ska få 25 % (1/4) var av det. Laglotten är som sagt hälften av denna arvslott på 25 % och uppgår här alltså till 12,5 % av den totala kvarlåtenskapen efter din mor. Ifall husets värde är en så hög del av det totala att du inte kan få ut 12,5 % av det totala värdet utan att få en del av huset är din bror skyldig att betala ett belopp till dig för att fylla din laglott (se ärvdabalken 7 kap. 4 §). Du kan inte få ut mer än laglotten med hjälp av den här regeln. Den övriga halvan av din arvslott kan din mor beröva dig på genom sådana här gåvor.

För enkelhetens skull kan jag ge ett exempel: låt säga att din mamma lämnar efter sig totalt 100 kr, du har då en oinskränkbar rätt till 12,5 kr av dessa (laglott). Ifall husets värde är hela 90 av dessa 100 kr kommer din bror behöva betala 2,5 kr till dig för att du ska få ut dina 12,5 kr. Men om husets värde endast är 80 kr av de 100 kr kan du ju få ut 12,5 utan att få något av din bror.

Ifall något är oklart i mitt svar får du gärna lämna en kommentar här under så ska jag försöka tydliggöra!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (782)
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?
2020-11-19 Rätt till laglott
2020-11-14 Kan man göra en bröstarvinge arvslös genom att skänka bort alla tillgångar?
2020-11-09 Kan bröstarvingar invända mot gåvor som en förälder ger under sin livstid?

Alla besvarade frågor (86392)