Förstärkt laglottsskydd vid förskott på arv

2015-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Min far är sjuk och vill ge sin bostadsrätt som gåva till mig eller mina barn. Vad behöver vi skriva i gåvobrevet för att jag/mina barn ska kunna ta över bostadsrätten? MvhPer
SVAR

Hej Per. Tack för din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bostadsrätten kan skyddas från din fars övriga bröstarvingar vid framtida arvsskifte till förmån för dig eller dina barn.

Huvudregeln är att en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge ska räknas av som förskott på arv vid arvsskiftet. Detta innebär att bostadsrättens värde ska räknas av från din del av kvarlåtenskapen. Detta gäller dock inte om arvlåtaren i exempelvis gåvobrevet har uttryckt att gåvan inte ska räknas av på arvet. Sådana fall är undantagna huvudregeln.

I vissa fall kan dock den arvinge som erhållit gåvan bli ersättningsskydlig till övriga arvingar. Detta förutsätter att syftet med gåvan är att likställa ett testamente. Så bl a är fallet om din far fortsätter att nyttja bostadsrätten när han är vid liv. Förutsatt att övriga bröstarvingar väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande, kan du bli ersättningsskyldig (i pengar) till övriga bröstarvingar. Detta kallas förstäkt laglottsskydd och regleras i ärvdabalken 7 kap 4 §. Att gåvan riktas till barnbarn förändrar inte detta faktum.

Hoppas detta har hjälpt dig i dina funderingar!

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81726)