Förstärkt laglottsskydd: när kan en gåva likställas med ett testamente?

2018-09-17 i Laglott
FRÅGA
Jag har en fråga om förstärkt laglottsskydd. Min farfar och farmor ägde en sommarstuga, som min farfar och pappa byggde tillsammans. Farfar uttryckte ofta att hans vilja var att stugan skulle gå i arv i generationer. Farfar dog 1988 och farmor ägde då stugan själv. Dock så delades somrarna alltid upp mellan min pappa och hans syster (bröstarvingarna). Inga bekymmer så långt alltså! 1998 fick min pappa en svår demensdiagnos som präglade hela hans liv fram till hans död 2011, och från det året var vi inte välkomna att disponera stugan längre. Min farmor dog i år och det framkom då att hon gett stugan som gåva till min faster strax efter att pappa fick sin diagnos. I gåvobrevet står det att gåvan ej ska ses som förskott på arv. Men med tanke på när gåvan ägde rum, är det enligt mig ett solklart sätt att se till att "tömma" min pappas arvslott. Frågan är då följande; kan jag hävda min pappas rätt på något sätt? Är det ens lönt att försöka dra detta i domstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln om förstärkt laglottsskydd återfinns i 7 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB) och syftar till att hindra att laglottsskyddet kringgås genom att en gåva i vissa fall kan likställas med ett testamente.

När används det förstärkta laglottsskyddet?

Bestämmelsen blir aktuell i i två typfall:

1) Den första situationen är när en gåva sker på ett sådant sätt att syftet med gåvan får anses vara att fördela kvarlåtenskapen (dvs att ordna successionen). För detta krävs antingen att gåvogivaren varit nära döden eller annars trott att döden varit nära förestående. För att en gåva i en sådan situation ska likställas med testamente krävs att det inte gått för lång tid mellan gåvan och dödsfallet.

2) Den andra situationen tar sikte på gåvor där gåvogivaren behållit den huvudsakligen nyttan av den bortgivna egendomen, t ex om denne förbehåller sig nyttjanderätten eller avkastningen till en bortgiven fastighet fram till sin död.

Hur går man vidare?

För att göra gällande din rätt måste du väcka talan mot gåvotagaren inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, annars går rätten till talan förlorad.

Sammanfattning

Eftersom fastigheten gavs bort till din syster redan 1998, medan din farmor dog i år, kan en situation som i exempel 1 inte anses vara för handen. Det verkar inte heller som att din farmor behållit den huvudsakliga nyttan av fastigheten fram till hennes död (se exempel 2). Utifrån det du skrivit i din fråga har jag därför svårt att tro att du med framgång kan åberopa regeln om förstärkt laglottskydd.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (619)
2019-04-17 Fråga om uppskjutande av arvsrätt till förmån för efterlevande make, samt om hur laglotten fungerar i det sammanhanget.
2019-04-06 Måste man hålla sina barn informerade om sina ekonomiska förehavanden?
2019-04-05 Kan barnbarn kräva laglott efter sin mor-/farförälder då barnbarnets förälder avlidit?
2019-04-05 Kan jag undgå laglotten?

Alla besvarade frågor (67937)