Förstärkt laglottsskydd gåva

2021-06-10 i Laglott
FRÅGA
Hej, Min vän har en villa som han vill ge bort till mig.Eftersom hans 3 barn har inget intresse för honom och ingen kontakt med honomså vill han inte att barnen ska ärva huset utan han vill att jag ska få den.Som jag har förstått det så är det enklare att göra det innan han dör.Hur skall han göra så att jag kan få villan och att barnen inte har en del av det.Han har banklån på 1.2 miljoner på den.Skulle Ni kunna hjälpa mig hur han skall gå tillvägaTack för svarV
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Var och en har rådighet att förvalta sin egendom på det sätt denne öskar. I 7 kap. Ärvdabalken (ÄB) finns dock regler som reglerar bröstarvingars (den avlidnes barn) rätt till arv genom laglott. Laglotten innebär att ett eventuellt testamente efter den avlidna inte är giltigt i den mån testamentet påverkar bröstarvingens rätt till sin laglott. Storleken på laglotten beräknas genom att halvera det arv bröstarvingen hade varit berättigad om inget testamente funnits. Då det inte är fråga om testamente utan gåva krävs, för att gåvan skall likställas med testamente, att syftet skall vara detsamma som om egendomen istället hade testamenterats, 7:4 ÄB. Två sorters gåvor har ansetts kunna uppfylla detta syfte; gåvor som arvlåtaren skänker bort på sin dödsbädd och gåvor som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Till den senare sortens gåvor har exempelvis räknats fastigheter med villkoret att gåvogivaren utan kostnad kunnat fortsätta bo på fastigheten resten av livet.

Vid bedömningen om värdet av en gåva skall ingå vid beräknande av laglott måste således bedömas av vilken karaktär gåvan varit. Om gåvan varit av någon av de ovannämnda sorterna då ska värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen för att beräkna laglottens värde.

Regeln i 7:4 BrB finns i syfte att förhindra att en arvlåtare kringgår laglottsreglerna genom att i stället för att upprätta testamente skänker bort sina tillgångar. Detta är s.a.s. ett förstärkt laglottsskydd, vilket ger ett laglottskydd även mot gåvor, dvs. gåvor som till syftet är att likställa med testamente.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?