Förstärkt laglottsskydd

Hej. Min farmor har gått bort och kvar lämnade hon tillgångar ca 300 000 kronor, och skulder 400 000kr, hon kämpade mot cancer i ca 8 år och nyttjade huset fram till sin bortgång.

2015 skrevs ett gåvobrev där min avlidne far uteslöts från ett hus och hans två bröder fick 50% vardera. Dvs att jag och min bror står arvslösa just nu då skulderna är större än tillgångarna. I gåvobrevet står det att gåva inte ska räknas som förskott på arv. Är detta giltigt om gåvogivaren har nyttjat fastighet och varit svårt sjuk? Ska vi stå arvslösa som bröstarvingar efter min far?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lagstiftning som är av intresse för din fråga är ärvdabalken.

Villkoret som tagits upp i gåvobrevet innebär att huset inte ska tas upp i bodelningen och där räknas av på dina farbröders arvslott (6 kap. 1 §). Eftersom gåvan innebär att du och din bror inte kan få ut er s.k. laglott kan under vissa omständigheter ändå gåvan räknas in i kvarlåtenskapen. Laglotten utgörs av hälften av det som skulle utgått till bröstarvinge om arvskifte hade utförts som vanligt, i erat fall utan att gåvan getts bort (7 kap. 1 §). Gåvor som den avlidne gett bort kan trots ett sådant villkor som är aktuellt tas upp vid bodelningen om man påkallar s.k. förstärkt laglottsskydd (7 kap. 4 §). För att detta ska möjligt ska gåvan till sina villkor eller sitt syfte vara att likställa med testamente. Gåvan kan anses vara att likställa med testamente om:

- Gåvogivaren vid gåvotillfället förväntar sig att dö inom en jämförelsevis snar framtid. Detta är främst situationer då givaren ligger på sin dödsbädd eller är i slutskedet av ett svårt sjukdomsförlopp.

- Givaren har uppställt villkor om att få fortsätta nyttja egendomen fram till sin död. Hit räknas också sådana fall där givaren inte uttryckligen har villkorat gåvan men ändå kan räkna med att få fortsätta nyttja egendomen fram till sin död.

Jag kan inte avgöra på endast de uppgifter du har uppgett här om du och din bror har möjlighet att vinna framgång med en eventuell jämkning. Det jag kan säga är att den omständigheten att din farmor fortsatte nyttja huset fram till sin död tyder på att gåvan kanske kan likställas med testamente. Var din farmors sjukdom väldigt svår vid gåvotillfället är också det en omständighet som talar till er fördel.

Om du och din bror bestämmer er för att ni vill försöka påkalla jämkning kan jag rekommendera att ni börjar med att försöka komma överens med era farbröder. Detta säger jag för att det är en del arbete med ett domstolsförfarande och ni kan då även behöva hjälp av en jurist. Är era farbröder inte medgörliga måste ni väcka talan i tingsrätt inom ett år räknat från dagen då bouppteckningen avslutades.

Jag hoppas detta besvarade din fråga! Är det något annat du undrar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”