Förstärkt laglottsskydd

Hej, Min pappa avled 1986, arv efter honom är skiftat. Min mamma avled nu i år, jag och min syster är arvtagare. I december 2011 gav mamma som gåva 90 % av bostadsrätten hon bodde i till min syster. Det finns ett gåvobrev som säger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Övrig kvarlåtenskap är således 10 % av lägenheten (värderad till 1,8 miljoner) och efter avräkning av begravningskostnader och bouppteckning m.m. finns en summa på c:a 170.000 som ska fördelas 25/75. Det finns inget övrigt av värde i dödsboet. Förutom testamentet, skrivet 1989, som uppgav att jag ska erhålla min laglott och min syster allt annat, finns ett tillägg till testamentet skrivet i november 2011 som säger: ”Mitt tidigare testamente ska fortfarande gälla. Det ska således inte göra någon skillnad att jag idag som gåva ger 90 % av bostadsrätten till ”XX” (min syster). Mamma bodde i bostadsrätten fram till sin död. Det som däremot inte finns är originalet på detta tillägg, endast kopior. Jag undrar om det kan vara rätt att min syster ärver i runda tal 1.750.000 och jag ärver 40.000, om detta gåvobrev gäller. Borde inte jag som bröstarvinge ärva 25 %, och att gåvan då inte kan gälla fullt ut? Tacksam för svar då jag inte förstår hur testamente/gåvobrev ska tolkas.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om arv m.m. regleras i Ärvdabalken som går att finna https://lagen.nu/1958:637. 

Vad arvlåtaren i sin livstid givit till bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv, se 6 kap. 1 § ÄB. Vill arvlåtaren inte att gåvan ska utgöra förskott kan detta regleras i ett gåvobrev eller testamente. I ditt fall finns en föreskrift i ett gåvobrev om att gåvan ifråga inte ska utgöra förskott på arv varför presumtionen måste anses bruten. 

Trots att gåvan inte utgör förskott på arv kan den klandras av dig som bröstarvinge då du på grund av gåvan inte kan få ut din laglott. För att klander ska vara möjligt krävs dock att arvlåtaren under sin livstid givit bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, se 7 kap. 4 § ÄB. Detta innebär att gåvan ska vara given antingen på arvlåtarens dödsbädd eller att arvlåtaren givit bort egendom som arvlåtaren själv kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Är detta fallet kan du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutats. Kan bestämmelsen sedan anses tillämplig ska vid laglottens beräkning värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen så att du kan utfå din laglott.


Vänligen, 

Nathalie StåhlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”