FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv25/06/2013

Förstärkt laglott

Min far dog och hans fru och deras dotter fick deras hus i gåva ett par år innan han dog 50% var jag och min bror är särkullsbarn.Nu har frun och dottern gjort en bodelning och huset ingår inte i dödsboet huset är värderat till ca 2.4 miljoner är det korrekt att man kan göra så eller ska vi behöva gå till rätten läste nått om förstärkt laglott när det gäller gåvor

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Din fars gåva till din syster presumeras utgöra förskott på arv enligt Ärvdabalken 6:1. Denna presumtion kan brytas genom en föreskrift i ett gåvobrev eller ett testamente. Finns det ingen sådan föreskrift ska det vid beräkningen av arvet till din syster tas hänsyn till fastigheten hon fått, och denna ska alltså avräknas från hennes del (7:2 Ärvdabalken). Värdet av fastigheten ska således läggas till din fars kvarlåtenskap och din laglott ska beräknas på det sammanlagda värdet.

Är det så att det inte finns full täckning för din laglott på grund av gåvan är huvudregeln att din syster inte har någon skyldighet att återbära förskottet på arvet. Är det dock så att gåvan av fastigheten är att jämställa med ett testamente, är din syster skyldig att återbära gåvan till dödsboet enligt 7:4 Ärvdabalken. Du måste då väcka talan hos domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande. Kännetecknande för en gåva jämställd med ett testamente är att gåvogivaren har velat fördela sina tillgångar inför en förestående död.  Det kan till exempel röra sig om gåvor som givits strax innan dödsfallet eller gåvor där givaren behållit nyttan av egendomen fram till döden. Om gåvan av fastigheten inte hade något med din fars förestående död att göra är den enda konsekvensen att din syster måste avräkna fastigheten från sitt arv.

Vänliga Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?