Först ärver maken sen den först avlidnes barn

2016-09-08 i Efterarv
FRÅGA
Hej, Min maka och jag har inga gemensamma barn. Hon har däremot två barn från tidigare förhållande. Vill att min maka ärver mig när jag dör men önskar inte att hennes barn ärver något av det min maka ärvt av mig när hon i sin tur går bort. Går en sådan önskan att lösa på något sätt? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja det går att lösa, och jag ska redogöra för hur du gör här nedanför. I mitt svar hänvisar jag till ärvdabalken och kommer att förkorta den ÄB (länk finns här).

Du skriver inte att du har egna barn, men i mitt svar kommer jag anta att du har det.

Först och främst har vi 3 kap. 1 § ÄB (se här). Där står att om arvlåtaren var gift så kommer den efterlevande maken att ärva allt från den maken som avlider först. I samma paragraf står det även att om du har barn som inte är hennes barn så kan de antingen begära att få sitt arv nu, eller att avstå från det och få det när hon avlider i form av efterarv. Vill du alltså att detta ska vara möjligt behöver du inte göra någonting alls. Efterarvet regleras i 3 kap. 2 § ÄB (se här).

Det är tyvärr inte möjligt att göra så att dina egna barn måste vänta, ens genom testamente eftersom de alltid kan påkalla jämkning av testamentet och därmed få ut sin laglott enligt 7kap. 1 och 3 §§ ÄB (se här).

Vill du däremot att dina tillgångar går till någon annan än dina egna barn, eller om jag missförstod frågan och du inte alls har några barn, så måste du skriva ett testamente. Då ska du skriva att din fru ärver allt när du dör med fri förfoganderätt. Detta gör att hon har äganderätt till egendomen, men hon har inte rätt att testamentera bort den. Sedan måste du skriva vilka som ska ärva dina saker när din fru då går bort. Även i detta fall har dina barn rätt att begära sin laglott. Funderar du på att skriva ett testamente så bifogar jag en länk till hur dessa ska skrivas nedan.

Jag hoppas detta besvarat dina frågor, har du några ytterligare funderingar lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort som möjligt.

Länk till hur testamenten ska skrivas: http://lawline.se/answers/skriva-testamente-samt-utesluta-brostarvingar-fran-arv

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Stort tack för svar. Har inga egna barn, men uppfattar att jag då kan genom testamente kan ange vem som ska ärva det som är kvar av mitt arv då min fru gått bort. Innebär "fri förfoganderätt" några restriktioner i fråga om hur min fru får använda mitt arv? Måste hon sett till att det hon ärvt av mig finns kvar när hon dör? (Det vill jag ju inte ....). Om tillfälle ges att svara på dessa följdfrågor vore jag ytterst tacksam. Med vänliga hälsningar
2016-09-08 19:07
Precis, det är möjligt genom testamente. Nej, fri förfoganderätt ger ingen redovisningsplikt, hon får alltså använda och göra som hon vill med det. Det finns en spärr i 3 kap. 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P3S1) som säger att om hon skulle ge bort mycket av sin egendom i gåva så kan dina arvingar ändå få mer än vad hennes arvingar får. Det blir däremot inte aktuellt för än även hon dör så det blir inget hon behöver oroa sig över. Det är även möjligt att i testamente skriva att den inte ska gälla, vilket gör att de/den som ska ärva efter din fru inte har möjlighet att använda sig av den paragrafen.
2016-09-10 09:26
Kommentera
Relaterat innehåll