Försörjningsstöd som student under sommaruppehåll?

2017-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Jag sökte försörjningsstöd hos socialtjänsten i min kommun som sista utväg för att jag inte klarade av studierna pgv. psykiska besvär. Under vårterminen var jag inte berättigad till studiestöd för att jag inte klarat tillräckligt många poäng. Just nu är jag fortfarande inskriven på universitet som student dock är det sommaruppehåll nu. Just nu är jag sjukskriven och ska påbörja en neuropsykiatrisk utredning.Min handläggare avslog min ansökan och krävde ett intyg på att jag inte är inskriven på min utbidning. Frågan är om handläggare kan ställa ett sådant villkor? Är det relevant då det är sommaruppehåll? Spelar sjukskrivningen ingen roll?Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Försörjningsstöd för studenter
Under sommaruppehåll gäller i princip samma krav för studenter som för andra arbetslösa vad gäller försörjningsstöd. Socialtjänsten kräver därför i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom, för att du ska åtnjuta rätt till försörjningsstöd.

Din situation - vad kan du göra?
Eftersom det är sommaruppehåll från studierna får du inget studiemedel oavsett om du är inskriven på någon utbildning eller inte. För studerande mellan terminer, under sommaruppehåll, gäller som sagt i princip samma krav som för andra arbetslösa. Sjukskrivningen spelar då roll eftersom den, styrkt av läkarintyg, kan påvisa att du ej kan arbeta eller söka arbete och därför kan ha rätt till försörjningsstöd. Dock görs en helhetsbedömning i varje enskilt fall, möjligen avslog handläggaren din ansökan på någon annan grund än att du inte kunde uppvisa att du inte var inskriven? Så är fallet till exempel om du har andra tillgångar som kan trygga din försörjning. Om det däremot uteslutande var på den grunden handläggaren avslog din ansökan råder jag dig att snarast överklaga beslutet enligt nedan.

Du har rätt att inom tre veckor från det datum du fick beslutet, överklaga handläggarens beslut genom förvaltningsbesvär. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet, till exempel måste du beskriva varför du tycker beslutet ska ändras. Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett myndighetsbeslut.

Vänligen,

Måns Axnér
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (667)
2021-08-03 Protokollföring i förvaltningsdomstolar
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?

Alla besvarade frågor (94603)