Försörjningsstöd för student

2019-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej, kompis som är 23 år, pluggar högskola och inneboende hos föräldrar men nu har hon sommarlov och hon har sökt sommarjobb överallt men inte fått. Hon har ingen inkomst alls nu i sommar fram till dess att hon börjar högskolan igen i september. Hon var i samma situation förra året, hon skrev in sig på arbetsförmedlingen och sökte försörjningsstöd och fick bidrag. Men i år när hon sökte både juni och juli fick hon avslag? Hon har väl rätt till bidrag om hon inte har pengar alls, vad ska hon leva med? Hennes föräldrar kräver även hyra. Socialens argument för avslaget var att hon bedriver studier, men hon pluggar ju inte ens på sommaren och har inte alls inkomst. hur ska hon göra ? Hon har ju rätt till ekonomiskt stöd.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte kan försörja sig själv rätt till försörjningsstöd från socialnämnden. I första hand ska en student klara sig på CSN och sommarjobb. Om en student inte fått något sommarjobb trots att ha sökt i god tid, kan det bli svårt att klara av sina utgifter om man inte har andra besparingar eller värdepapper. Det kan därför vara aktuellt med försörjningsstöd även för studenter till följd av studieuppehållet under sommarperioden.Utifrån den information du angivit, att socialnämnden avslog ansökan endast på grund av att hon bedriver studier finns det ingen grund för.

Att skriva upp sig hos Arbetsförmedlingen och följa deras instruktioner om arbetssökande är en förutsättning för att få försörjningsstöd (4 kap. 4 § SoL). Om praktik tilldelas henne måste hon acceptera den om hon vill ha försörjningsstöd såvida det inte finns godtagbara skäl för att avböja (4 kap. 5 § SoL). Om din kompis följt alla anvisningar och följt reglerna som Arbetsförmedlingen ställt upp, och inte avböjt någon kompetenshöjande verksamhet, då kan det vara ett felaktigt beslut från socialnämndens sida och ni kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § SoL. Information om överklagande bör finnas med i beslutet eller ha underrättats till din kompis på ett annat sätt.

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82752)