Försörjningsstöd?

2020-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har fram till den här månaden gått på försörjningsstöd från socialtjänsten men har nu efter att ha fått en större engångsutbetalning från mitt försäkringsbolag för medicinsk invaliditet fått det indraget. Stämmer det verkligen att den typen av utbetalningar ses som försörjning eller inkomst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i socialtjänstlagen (SoL).

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap 1 § första stycket SoL). Att någon inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt åsyftar såväl samhälleliga som privata åtgärder utanför socialtjänstens ram. Som exempel på de förra kan nämnas socialförsäkringar och diverse sociala bidrag. Socialtjänstlagens biståndsskyldighet föreligger endast i den mån andra insatser från samhällets sida i det konkreta fallet visar sig otillräckliga. Den enskildes hjälpbehov kan även tänkas bli tillgodosett på privat väg genom till exempel egna disponibla tillgångar.

Eftersom du nu erhållit en större utbetalning från ditt försäkringsbolag verkar det som att socialtjänsten gjort bedömningen att du på annat sätt fått dina behov tillgodosedda. Det är inte nödvändigtvis så att betalningen ifråga betraktas som en "inkomst" men i alla fall en omständighet som gör att du anses på annat sätt kunna få dina behov tillgodosedda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?