Försörjningsskyldighet vid studier på komvux

2020-01-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har en dotter som är 20 år och som pluggar på komvux på distans till undersköterska. Är jag fortfarande försörjningsskyldig tills hon är 21?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om försörjningsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).

7 kap. 1 § 1 st. FB stadgar att föräldrar har en försörjningsskyldighet till sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Enligt 7 kap. 2 § 2 st. FB framgår att föräldrars försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Det finns dock undantag från denna huvudregeln som innebär att om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna försörjningsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men dock längst fram till hen är 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig utbildning.

I NJA 1990 s. 49 kom Högsta domstolen fram till att grundutbildning räknas som bl.a. kompletterande studier på komvux, men också fall där barnet väljer att läsa ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet tidigare redan fullgjort en gymnasieutbildning. Eftersom din dotter läser på komvux, som är att anses som "annan jämförlig grundutbildning", så gäller försörjningsskyldigheten fram till din dotter är 21 år.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1517)
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad
2020-09-06 Har en förälder rätt att neka umgänge mellan barnet och den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (84164)