Försörjningsskyldighet mellan sambos

FRÅGA
Om man vill gå isär och varit förlovad i 4 år och bott ihop. Den ena parten har inte haft något jobb den andra har jobbat heltid och haft under 4 år eget men lagt ner och går på ströjobb Är den partner som jobbat tvången att försörja den andra som ej jobbat?Personerna är i 30-40 år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om man är gift blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig och inom äktenskapet har makarna en försörjningsskyldighet gentemot varandra. Av 6 kap. 2 § ÄktB framgår makarnas skyldigheter gentemot varandra i ett äktenskap.

Jag utgår från att parterna har bott tillsammans men inte har ingått äktenskap (endast förlovade). I detta fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig i frågan. Sambos är två personer som lever tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande, men som inte har ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Det finns ingen motsvarande försörjningsskyldighet mellan sambos som mellan makar. Sambos har ingen försörjningsskyldighet gentemot varandra under det pågående samboskapet och inte heller efter det att samboskapet har upphört.

Hoppas att detta har besvarat din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Anna Ostanek
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2635)
2020-06-02 Utgör vinstpengar från tidigare lägenhet samboegendom?
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?

Alla besvarade frågor (80634)