Försörjningsskyldighet mellan sambos

FRÅGA
Om man vill gå isär och varit förlovad i 4 år och bott ihop. Den ena parten har inte haft något jobb den andra har jobbat heltid och haft under 4 år eget men lagt ner och går på ströjobb Är den partner som jobbat tvången att försörja den andra som ej jobbat?Personerna är i 30-40 år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om man är gift blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig och inom äktenskapet har makarna en försörjningsskyldighet gentemot varandra. Av 6 kap. 2 § ÄktB framgår makarnas skyldigheter gentemot varandra i ett äktenskap.

Jag utgår från att parterna har bott tillsammans men inte har ingått äktenskap (endast förlovade). I detta fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig i frågan. Sambos är två personer som lever tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande, men som inte har ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Det finns ingen motsvarande försörjningsskyldighet mellan sambos som mellan makar. Sambos har ingen försörjningsskyldighet gentemot varandra under det pågående samboskapet och inte heller efter det att samboskapet har upphört.

Hoppas att detta har besvarat din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Anna Ostanek
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A3 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-08-21 06:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2392)
2019-09-14 sambor och deras egendom
2019-09-13 Sambo nekas tillträde till bostad, rätt till sina tillhörigheter
2019-09-09 Vad som avses med sambor
2019-09-09 När gäller sambolagen och vad innebär den för det fall vi separerar? Hur blir det om en av samborna dör och personen äger ett hus: måste den andre sambon flytta då eftersom det inte är dennes hus? Blir vårt gemensamma barn ägare? Hur gör jag då om barnet

Alla besvarade frågor (72850)