Försörjningsskyldighet för föräldrar

2017-12-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min dotter 21 år bor i egen lägenhet, lider av psykiska problem, läkarintyg finns att hon väldigt sjuk. Trots detta har hon börjat studera ( 21aug, 2017) på komvux till undersköterska. Hon har fortfarande inte fått csnbidrag eller lån beviljade pga långa handläggningstider och vi föräldrar får betala hennes räkningar och försörja henne. Hon har sökt försörjningsstöd men går det inte beviljat pga dels att vi betalar allt för att hon ska kunna leva o bo och dels säger de att de inte har skyldighet pga att hon är bara 21 och studerar och vi föräldrar har ekonomiskt ansvar. Vad gället egentligen. Vi går på knäna nu ekonomiskt alla tre. Mor, far o dotter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


De bestämmelser som reglerar rätten till försörjningsstöd finns i Socialtjänstlagen (SoL).


Kommunen har det yttersta ansvaret vilket innebär att alla möjligheter ska vara uttömda för att få rätt till försörjningsstöd, SoL 4 kap 1 §.
Personen som söker ska alltså varken kunna försörja sig själv eller ha möjligheten att bli försörjd på annat sätt.

Tillgodosett på annat sätt

Utifrån vad som framgår i din fråga verkar din dotter förmodligen ha rätt till studiestöd, det innebär i så fall att hon kan försörja sig själv.

Jag tolkar det som att ni som föräldrar fram tills nu har försörjt er dotter. Eftersom hon precis som du säger är 21 år gammal och ni har försörjt henne fram tills nu så kan socialnämnden göra bedömningen att ni är skyldiga att fortsätta försörja henne.

Eftersom ni som föräldrar kan bedömas vara skyldiga att fortsätta att försörja er dotter samt eftersom hon förmodligen också har rätt till studiemedel, kan socialnämnden bedöma att hon kan få sina behov tillgodosedda på ett annat sätt. Socialnämnden kan alltså göra bedömningen att hon inte uppfyller kriterierna för att få försörjningsstöd.


Utifrån vad du anger i frågan skulle ni dock kunna undersöka om det är aktuellt att ansöka om bostadsbidrag, det kan ni göra här Försäkringskassan - Bostadsbidrag till unga.


Möjlighet till överklagan

Har ni fått ett avslag på en ansökan kan ni överklaga beslutet om ni är missnöjda. Instruktioner om hur ni gör det och inom vilken tid det ska göras ska finnas bifogade i ert beslut. Se till att skicka in överklagan inom tidsfristen och kontakta sen en jurist med kunskap om socialrätt om ni vill ha mer hjälp med er överklagan. Ni kan kontakta Lawlines jurister här lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (696)
2021-11-25 Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?
2021-11-24 Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?
2021-11-24 Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?
2021-11-13 Orosanmälan för vuxen

Alla besvarade frågor (97355)