Försörjningsplikt mellan sambos

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns en motsvarande försörjningsplikt sambos emellen som finns för makar enligt Äktenskapsbalken?
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Som du själv har noterat så finns det en försörjningsplikt makar emellan i Äktenskapsbalken.

Vad gäller sambos så finns det dock ingen motsvarande försörjningsplikt i Sambolagen, varför man inte enligt lag har en plikt att försörja sin sambo.

Dock kan bedömningen bli annorlunda om någon sambo söker bistånd och försörjningsstöd. För att man ska kunna få försörjningsstöd så krävs det att sökanden inte själv kan tillgodose sina behov och inte heller kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt, enligt Socialtjänstlagen. När man gör bedömningen "på annat sätt" så tittar man även på sambons inkomst och bestämmer om försörjningsstöd ska beviljas eller inte utifrån parets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta trots att det inte finns någon lagstadgad försörjningsplikt sambos emellan.

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine.

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Vad händer om sambon vägrar att bidra?? Kommer kronofogden att kunna anlitas av den andra sambon?
2018-05-03 20:03
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85454)