Försörjningskravet i begränsningslagen

Hej

Jag tänkte bara fråga hur det ser ut med den tillfälliga lagen kring försörjningskravet för uppehållstillstånd ser ut. Jag är student och studerar första året på universitetet. Jag har planerat att gifta mig i sommar utomlands, men kommer inte kunna hämta min man till Sverige i sommar då jag bor hos mina föräldrar och inte jobbar. Finns det undantag för studenter och gäller fortfarande försörjningskravet då det var en tillfällig lag. Vad har ni för råd och tips för att kunna hämta min blivande man på snabbast sätt. Är det bäst att jag köper ett hus efter min examen och 1 års jobb då jag inte kommer hitta lägenhet via bostadsförmedling på grund av min låga ålder (19). Det kommer ta en enorm tid tills han kommer hit och är det en ens en mening med att starta processen efter examen om det tar så lång tid och med så hårda krav.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Uppehållstillstånd på grund av anknytning och försörjningskravet

Reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning hittar vi i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (s.k. begränsningslagen, förkortad TUtlL). I 9 § begränsningslagen framgår det att uppehållstillstånd på grund av anknytning får enbart beviljas om den personen som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (jfr. 5 kap. 3 b § andra stycket Utlänningslagen). Bestämmelsen ställer krav på dig, som din fästman vill åberopa anknytning till, att ha tillräckliga inkomster för att kunna försörja dig själv och din partner samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Kravet måste uppfyllas för att din partner ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig.

Undantag från försörjningskravet

Det finns ingen regel som uttryckligen undantar studenter från försörjningskravet (9 § TUtlL). De personerna som undantas från krav på försörjning är:

- Barn

- Personer som är flykting/alternativt skyddsbehövande, om ansökan om uppehållstillstånd görs inom tre månader från det att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd eller förklarats vara flykting/alternativt skyddsbehövande

- Personer som är flykting/alternativt skyddsbehövande, om familjeåterförening inte är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till

- Personer som är flykting/alternativt skyddsbehövande, om utlänningen och anknytningspersonen har sammanbott utomlands under en längre tid och det står klart att förhållandet mellan er är väl etablerat

- Personer som är alternativt skyddsbehövande, om dennes asylansökan registrerades hos Migrationsverket den 25 november 2015 eller därefter, beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd senast den 19 juli 2019 och ansökan om uppehållstillstånd görs innan 19 oktober 2019.

Om du har beviljats uppehållstillstånd som eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande och någon om omständigheterna ovan föreligger så kan du alltså undantas från försörjningskravet i enlighet med 9 § TUtlL.

Försörjningskravets giltighet

Eftersom det har skett en förlängning av begränsningslagen så kommer den att fortsätta att gälla fram till 19 juli 2021. Även om begränsningslagen skulle komma att sluta gälla så finns det fortfarande ett försörjningskrav i Utlänningslagen. Dock så undantas flera personer från försörjningskravet enligt Utlänningslagen än vad det gör i nuläget enligt begränsningslagen. Bland annat undantas svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd som har vistats i Sverige i minst fyra år (5 kap. 3 b jämte 3 c UtlL).

Råd och tips

Jag har full förståelse för att du befinner dig i en svår situation. Med hänsyn till rådande omständigheter och såsom lagstiftningen ser ut just nu så delar jag uppfattningen att det finns betydande svårigheter för din fästman att flytta till Sverige. Migrationsverket har meddelat närmare föreskrifter om vad försörjningskravet egentligen innebär i praktiken. Förståelse av dessa föreskrifter kan hjälpa dig att veta hur du ska gå tillväga.

Migrationsverket kräver att du ska kunna visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och din partner som ansöker om uppehållstillstånd. Som exempel för arbetsrelaterad inkomst räknas lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Det framgår även att du kan uppfylla försörjningskravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och din partner kan leva på.

Du måste alltså ha regelbundna arbetsrelaterad inkomst. I nuläget kommer du inte kunna uppfylla försörjningskravet eftersom du först och främst inte har ett jobb. Även om du skulle skaffa ett jobb vid sidan av studierna måste lönen nå en viss nivå för att försörjningskravet ska anses vara uppfyllt. Enligt Migrationsverket måste du ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. I år ligger normalbeloppet på 8 133 kronor för sammanlevande makar eller sambor. Efter att du har betalat för er bostad måste det alltså finnas minst 8 133 kronor kvar på ditt konto.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst fem år.

Vidare måste du ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din fästman att bo i. För två vuxna är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Enligt Migrationsverket är det okej att bostaden hyrs i andra hand men uthyrningen måste godkännas av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Så länge du bor hemma hos dina föräldrar så kommer kravet inte anses vara uppfyllt eftersom det inte räknas som att ha en godtagbar bostad. Dessutom måste du kunna visa att ni kommer att ha bostaden för minst ett år framåt i tiden.

Att köpa ett hus efter din examen kan vara en lösning eftersom du, i och med husköpet, kommer att uppfylla kravet på bostad av tillräcklig storlek och standard. Men du måste också ha regelbundna inkomster vilket förutsätter ett mer eller mindre stabilt arbete. I nuläget är det onekligen svårt för din fästman att komma hit med hänsyn till omständigheterna. Jag skulle råda dig att avvakta tills dess att du uppfyller kraven, för din blivande man att ansöka om uppehållstillstånd, även om det är förståeligt mycket jobbigt att behöva vänta på det här sättet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000