Försörjningskrav vid anknytning

Hejsan! Min sambo sedan 7 år (vi har bott i Nya Zeeland) som är pappan till mina barn har nu kommit till Sverige (jag är svensk) efter 3 månader isär (jag kom hit först med barnen för att starta upp vårt nya liv). Han kommer nu söka uppehållstillstånd. Vi bor i en 2a på 60m2 (hyra på 6600), barnen är 4 år och 2 år och jag påbörjar heltidstjänst i veckan med lön på 20000. Hur är våra chanser och hur ökar jag dem bäst så min karl får stanna hos oss? Bör vi vänta lite med ansökan eller ju snabbare desto bättre? Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt, tolkar jag det som att han kommer söka uppehållstillstånd med dig som anknytningsperson. Det finns en möjlighet att stanna i Sverige på grund av sambo eller make enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen (UtlL). Det finns då en del krav som måste vara uppfyllda för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas, och jag kommer nu gå igenom dem.

När ska man ansöka
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag. Det finns ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan ansöka om uppehållstillstånd efter inresa, på grund av anknytning så som sambo, om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Skälighetsbedömningen görs då utifrån konsekvenserna för ett barn att skiljas från sin förälder. Detta betyder att det finns en möjlighet att söka om uppehållstillstånd när din sambo redan rest in till Sverige. Men det krävs då att det står klart att han skulle ha fått uppehållstillstånd om han hade lämnat in ansökan innan han kom till Sverige.
Detta är något ni bör ha i åtanke då du nämnde att han redan kommit till Sverige. Det kan alltså vara så att din sambo måste ansöka om uppehållstillstånd från Nya Zeeland.

Vad är chanserna att han får stanna
Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (BegrL). Denna lagen kommer då vara tillämplig om han ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket BegrL, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning så som sambo ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det finns vissa krav vad gäller försörjning och bostad som ligger på dig i detta fallet för att du ska kunna vara anknytningsperson. Detta innebär i detta fallet att du måste kunna försörja hela familjen, alltså både dig själv, din sambo och era barn.

Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön, arbetslöshetsersättning osv. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är.
För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7820 kr efter avdragen boendekostnad. För barn under 6 år är normalbeloppet 2512 kr per barn – det vill säga totalt 5024 kr för era två barn.
Detta betyder att din inkomst ska efter avdragen boendekostnad motsvara ett normalbelopp på 12.844 kr för att kunna försörja er båda och era barn. Detta förutsätter alltså att det kan visas att inkomsten är både regelbunden och uppfyller försörjningskravet.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Eftersom ni har barn måste det finnas ett till rum, man utgår här från att två barn kan dela på ett sovrum. Detta innebär alltså att det måste finnas minst två olika rum + ett kök/kokvrå för att bostadskravet ska vara uppfyllt.

Alternativ
Det finns även en möjlighet för din sambo att åberopa anknytning till någon av barnen enligt 5 kap. 3a§ UtlL. I den 3 punkten finns det då en regel som säger att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som är förälder och vårdnadshavare till ett barn som bor i Sverige. I den 10 § BegrL finns en regel som säger att om utlänningen åberopar anknytning till ett barn så gäller inte kravet på försörjning. Om din sambo åberopar anknytning till någon av barnen finns det därför inget krav på varken försörjning eller bostad. Vilket kan vara ett alternativ till er om ni känner att du inte uppfyller försörjningskravet.


Sammanfattning
Om du menar att lönen på 20.000 är den inkomsten du får ut per månad innebär det att du kommer uppfylla detta försörjningskravet. Dock om du menar att din lön på 20.000 kr är före skatt, kan det vara så att du inte uppfyller försörjningskravet på just den punkten. Om det är så att din lön inte räcker till att täcka både normalbelopp och boendekostnad så kan du öka dina chanser genom att öka din arbetsrelaterade inkomst så att försörjningskravet uppfylls.
Vad gäller bostaden så beror det på vad du menar med en 2a. Jag utgår då från det finns minst 2 rum + ett kök/kokvrå och i sådana fall ska bostadskravet vara uppfyllt.

Alternativet är att din sambo ansöker anknytning till någon av barnen och på så sätt finns inte något försörjningskrav som måste uppfyllas och det kan därför vara ett möjligt alternativ för er.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000