Försörjningskrav vid anhöriginvandring

2017-11-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Har sökt om uppehållstillstånd för min man, och jag måste uppfylla försörjningskravet. Visst stämmer det att a-kassa är en godkänd inkomst? Kan Migrationsverket ändå neka - och hävda att a-kassa inte är en framåtsyftande försörjning? Eller kan jag vara lugn, då min akassa uppnår rätt summa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige säger att uppehållstillstånd får beviljas endast om den person som sökande åberopar anknytning till kan försörja sig själv och den sökande. Försörjningsförmågan måste ha en viss varaktighet för att försörjningskravet ska anses vara uppfyllt. Man uppfyller försörjningskravet om man har regelbundna inkomster. Inkomsterna behöver dock inte härröra från en fast anställning men utgångspunkten är att inkomsterna är arbetsrelaterade (prop. 2009/10:77).

Frågan är då vilka inkomster som räknas som regelbundna inkomster? I SOU 2008:114 framgår det att arbetsrelaterade ersättningar utgör godtagbara försörjningskällor. A-kassa är en arbetsrelaterad ersättning och utgör på så vis även en framåtsyftande försörjning. Svaret på din fråga är således att a-kassa utgör en godkänd inkomst. Du behöver därför inte vara orolig över att migrationsverket kan komma att neka uppehållstillstånd av denna anledning.

Hoppas att du är nöjd med svaret. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1226)
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

Alla besvarade frågor (95781)