Försörjningskrav vid anhöriginvandring

2017-06-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag ansökt upphållstillstånd för min man men han fick avslag pga min arbete uppfördes nu i juni 2017!Men jag fortsätter och söker jobb och bl.a inom vård samt har sökt A kassa som jag har rätt till.krav på Migrationsverket i kronor 7820 vuxen /2person och barn 2891 kr summa 10711.Och jag har A kassan 12388 +barnbidrag 1050+ underhållsstöd 1573= summa 10106kr .alltså det blir skillnaden mellan min inkomst och megratioskrav ör 605 kr.Jag har två frågar 1/är migratiosverket rätt till ge mig avslag när differensen är så lite?eller kan vara så att Migrationsverket inte räkna med barnbidrag och underhållstillstöd eller A-kassan som en inkomst .2/kan jag fortfarande får avslag trots jag sickar in beviljad inkomst från A-kassan samt visar upp att jag jobbar timmar för uppfylla kriterierna enligt vad som räknas i deras inkomst budget?Mvh//
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör vilka inkomster migrationsverket räknar in när de fastställer din inkomst. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Först och främst bör bestämmas vilka inkomster som du kan tillgodoräkna dig för att nå upp till det krav som ställs enligt reglerna om försörjningskrav. I Regeringens proposition 2009/10:77 ”Försörjningskrav vid anhöriginvandring” framgår att det som räknas som ”tillräcklig försörjning” är inkomst som är regelbunden, och utgångspunkten är att den också är arbetsrelaterad. Dock specificeras inte arbetsrelaterad inkomst mer i propositionen.

I en tidigare utredning, SOU 2008:114, finns däremot ytterligare vägledning. Där framgår att arbetsrelaterad inkomst, utöver regelbunden lön, kan vara arbetslöshetsersättning eller inkomstrelaterade socialförsäkringar, ex sjukpenning. Däremot är inte ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd godtagbart. Inte heller barnbidrag.

Det är därmed så att det enbart är dina inkomster från A-kassan som räknas som arbetsrelaterad inkomst och som ligger till grund för beräkningen av om dina inkomster är tillräckligt höga för att nå försörjningskravet.

För att migrationsverket ska ändra sitt beslut krävs att du når upp till försörjningskravet genom arbetsrelaterade inkomster och det är därför svårt med dina nuvarande inkomster.

Är din man far till barnet? Om det är så att han ansöker om uppehållstillstånd och anger ett gemensamt barn som anknytningsperson gäller andra regler vad avser försörjningskrav.

Lösning

Det enda du kan göra är i praktiken att öka din arbetsrelaterade inkomster och/eller att din man ansöker och anger ett gemensamt barn som anknytningsperson.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94414)