Försörjnings- och underhållsplikt mellan makar

FRÅGA
Jag är gift och vi har äktenskapsförord. Min make säger nu att han inte har försörjningsplikt för mig pga äktenskapsförordet. Jag har två heltids minderåriga hemmaboende barn från tidigare äktenskap. Min make säger att jag egentligen ska betala allt för mig och de två barnen och maken själv betala halva hyran, halva elkostnaden och halva internetkostnaden. När mina matpengar är slut eller jag behöver tanka min bil, behöver jag nästan tigga och be min make om hjälp. Är det rätt juridiskt att han inte har försörjningsplikt? Ekonomiskt får jag ut ca 18900 kr i månaden och det är inkl alla bidrag (a-kassa, barn-, bostads-, underhållsbidrag). Min make är sjukpensionär och får ut ca 8300 kr efter skatt. Det låter ju som jag är den rika, men... min make äger en bostadsrätt som han hyr ut till en familj. Hyresintäkten täcker månadsavgift, lån, amortering och en liten slant blir över. Sedan har min make ett handelsbolag. Där har han intäkter, visserligen små men han går med positivt resultat. Han säger att HB inte kan räknas in i vårt äktenskap. Kanske sant. Men behöver min make alltså inte hjälpa mig med mat till mig och barnen eller bensin i tanken om han inte vill? Till saken hör att han har fysisk rörelsenedsättning så jag gör ca 80% av allt hushållsarbete om inte mer. Jag klipper hans naglar och drar igen hans dragkedjor och stöttar honom när han håller på att ramla. Jag har funderat på att börja fakturera honom för det.... /Med vänlig hälsning Arg liten fru
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) ska makar gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa (se 1 kap 2 § ÄktB) samt fördela utgifter och sysslor mellan sig (se 1 kap 4 § ÄktB). Makar har alltså ett gemensamt ansvar för familjens försörjning. Det finns såklart inga rättsliga straff mot den make som bryter mot denna skyldighet. Försörjningsplikten gäller även fast det finns ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord påverkar bara er egendoms klassificering vid en eventuell bodelning, inte ert försörjningsansvar gentemot varandra.

Som huvudregel råder varje make över sin egendom och ansvarar för sin skulder (se 1 kap 3 § ÄktB). Det är alltså mitt är mitt och ditt är ditt som gäller i ett äktenskap. Men det finns i 6 kap ÄktB regler om underhåll till make.

Makarna ska, efter förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att tillgodose de personliga behoven, både gemensamma och personliga (se 6 kap 1 § ÄktB). De medel som ska användas är förvärvsinkomster, men också andra inkomster eller annat kapital det finns tillgång till. Det har också sagts att hus- och hemarbete är ett sätt att försörja. Gemensamma behov kan till exempel vara utgifter för mat, bostad och liknande. Personliga behov är exempelvis utgifter för kläder och hygien.

Den make som behöver mer pengar än vad denne har, får kräva att den andra maken hjälper till genom att skjuta in de pengar som saknas (se 6 kap 2 § ÄktB).

Vad gäller dina barn har din make en underhållsskyldighet även mot dessa eftersom han är gift med deras mamma (se 7 kap 5 § föräldrabalken). Viktigt att notera är att denna skyldighet gäller i den mån den andra föräldern inte kan bidra med underhåll.

Äktenskapsordet kan, som nämnt, inte användas som ursäkt för att inte bidra till familjens försörjning. I ditt fall bedömer jag att du har rätt att kräva att din man hjälper dig med mat till dig och även dina barn i den mån dina pengar inte räcker till. Mat är ju, som sagt, ett personligt behov. Med tanke på hur viktig bilen är i dagens samhälle skulle han nog även kunna anses vara skyldig att bidra med bensinpengar. Dessutom skriver du att det är du som gör nästan allt hushållsarbete, du bidrar alltså redan i stor omfattning till underhållet. Det är således inte mer än rätt att din make, som inte kan bidra med lika mycket hushållsarbete, istället bidrar med pengar så långt han kan.

Det kan också vara bra att veta att det finns en rättslig sanktion om underhållsskyldigheten inte uppfylls. Domstolen får då nämligen säga att maken måste betala underhållsbidrag till den andra (se 6 kap 5 § ÄktB).

Hoppas du fått någorlunda svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,


Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll