Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst

Hej, min kompis har kontaktat en eskort genom en annons online. Men inte bestämt träff. I meddelanden har min kompis frågat vilka priser som gäller, men inte erbjudit betalning. De har har inte heller bestämt en tidpunkt för att träffas. Min kompis skrev Hej, fick sedan en hälsning tillbaka och frågade därefter "priser?"

På detta fick min kompis till svar från någon som uppger sig för att vara en förälder, denna anklagar nu för försök till sexköp av minderårig, och påstår att numret tillhör dess 13-åriga dotter. Min kompis svarade då att hen inte är intresserad av att köpa en sex av en 13-åring.

I kontaktannonsen står inte någon ålder.

Nu undrar jag, kan min kompis ha gjort mig skyldig till ett brott? Hen har inte bestämt träff eller kommit överens om betalning, men har frågat vilka priser som erbjuds, detta framgår tydligt av sms-konversationen.

Personen har nu även skickat hot och försökt att pressa på pengar, detta gör att jag misstänker att det inte finns någon tjej på riktigt utan personen enbart försöker hota och pressa folk på pengar.

Om tjejen finns på riktigt, kan min kompis ha gjort sig skyldig till något brott?

Om tjejen inte finns på riktigt, ändrar detta på något sett situationen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).

Har din kompis gjort sig skyldig till brott om tjejen finns på riktigt?

Eftersom ingen betalning eller träff har skett så är det försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som skulle kunna bli aktuellt (6 kap. 9 § BrB och 6 kap. 15 § BrB). För att kunna dömas för försök krävs det att man har påbörjat utförandet av brottet utan att det har fullbordats, samt att det ska ha funnits en påtaglig risk för att brottet skulle komma att fullbordas (23 kap. 1 § BrB). Att din kompis inte vetat om att personen han kontaktat var under 15 år påverkar inte bedömningen av vilket brott som har begåtts om hen inte frågat om åldern och det fanns skäl att misstänka att personen var under 15 år (6 kap. 13 § BrB).

Min bedömning är att din kompis kan ha påbörjat utförandet av brottet, men att försökspunkten ändå inte är uppnådd. Detta grundar jag på att de inte varit i närheten av att bestämma en träff och inte heller betalning har skett. Därmed har det inte funnits någon risk för att brottet skulle fullbordas. Notera dock att om åtal skulle väckas så är det domstolen som avgör om brott har begåtts eller inte.

Ändras situationen om tjejen inte finns på riktigt?

Om det skulle visa sig att tjejen inte finns så innebär det att rekvisiten för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling inte är uppfyllt. Det krävs nämligen att man förmått ett barn att mot ersättning företa en sexuell handling (6 kap. 9 § BrB). I detta fall skulle din kompis alltså inte ha gjort sig skyldig till brott eftersom det inte funnits ett barn med i situationen. Inte heller försök till köp av sexuell tjänst hade kunnat bli aktuellt eftersom man inte kan skaffa sig en sexuell förbindelse utan en annan person inblandad (6 kap. 11 § BrB).

Din kompis kan anmäla för olaga hot och utpressning

Som jag förstår din fråga så har personen både hotat och försökt pressa din kompis på pengar. Om person en har hotat med en brottslig gärning kan detta utgöra både olaga hot och utpressning (4 kap. 5 § BrB och 9 kap. 4 § BrB). För olaga hot krävs det att hotet om den brottsliga gärningen ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla, medan det för utpressning krävs att utpressningen har lett till vinning för gärningspersonen och skada för brottsoffret. Huruvida personen skulle kunna bli dömd eller inte beror på hur hoten och pressandet på pengar har sett ut.

Slutsats:

Om tjejen finns på riktigt så skulle hen eventuellt kunna dömas för försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Min bedömning är emellertid att försökspunkten inte är uppnådd och att hen därför inte har begått ett brott. I slutändan är det dock upp till en domstol att avgöra. Om tjejen inte finns på riktigt så kan din kompis inte ha begått ett brott. Din kompis skulle även kunna anmäla personen för olaga hot och utpressning. Detta kan hen göra hos polisen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”