Försök till stöld

FRÅGA
Är försök till stöld straffbart
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Stöld är när man olovligen tar något som tillhör annan med syfte att man själv eller någon annan ska ha det. Även försök till stöld är straffbart. Det krävs för försök till stöld att man haft avsikt att begå en stöld, att man påbörjat utförandet av stölden, att stölden inte fullbordats och att det funnits fara för att stölden skulle fullbordas eller att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. I praktiken kan regleringen innebära en del bedömningssvårigheter. Ett typiskt exempel på försök till stöld är när gärningsmannen stoppar ner handen i en handväska och har avsikt att stjäla det som finns där, men väskan visar sig vara tom.

Se 8 kap. 1 och 12 §§ och 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81783)