Försök till sexualbrott och bedrägeri på internet

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga jag blev frågad av en tjej på 17 år på internet (som egentligen va en kille som undrade om jag ville köpa en camshow och många funderingar sa jag ja och han sa att de skulle välja mellan 20m för 100kr eller 1 tim för 150kr så ja valde 1 tim hon undra hur jag ville betala bank eller Swish. Jag sa bank men hon ville inte de utan swish, tillslut fixa jag Swish och betalade efter betalningen såg jag vem det egentligen va på mottagaren. Sen skrev hon inte mer med mej på Skype och tog bort mej.Då anade jag att jag blivit lurad på 150kr och jag hade rätt.HjälpHar jag begått något brott? :/Har han begått något brått mot mej vilket isåfall? Själv gissar jag bedrägeri.Vad bör jag göra? Säg gärna vart jag kan vända mej.Jag har sökt lite med den information jag har fått ett namn på han och de Swish nummer han använde.
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort summerat så anser jag inte att du har begått något brott i detta fall men den som lurat dig har troligtvis begått ringa bedrägeri.

Om vi börjar med om du kan ha gjort dig skyldig till något brott så är det brottet som är relevant utnyttjande av barn för sexuell posering enligt brottsbalken 6 kap 8 § andra stycket. I detta fall rör det sig om någon som är över 15 år men under 18 år och då krävs även att det är ägnat att skada barnets hälsa eller utveckling, vilket sexuell posering mot ersättning generellt anses göra. Eftersom du nu blev lurad så har inte brottet kommit till fullbordan.

Det som blir aktuellt är att undersöka om det kan vara fråga om försök till utnyttjande av barn för sexuell posering enligt brottsbalken 6 kap 15 § och 23 kap 1 §. För att det ska vara fråga om ett straffbart försök så måste den så kallade försökspunkten vara uppnådd (d.v.s. den tidpunkt då brottet gått över från förberedelse till ett försök). Försökspunkten har ansetts vara nådd redan vid kontakt med ett barn i sexuellt syfte. Att erlägga betalning för detta syfte lär därför uppfylla försökspunkten.

Det ska även finnas en fara för att brottet ska kunna fullbordas. Eftersom personen bakom skärmen inte var eller har varit en 17-årig tjej så gör jag bedömningen att det är frågan om ett straffritt försök då personen bakom skärmen aldrig var den som den utgav sig för att vara och därför fanns ingen möjlighet att brottet skulle fullbordas. Gränsdragningen mellan om detta är ett straffbart försök eller inte är ofta hårfin och utan alla omständigheter i detta fall så går inte en säker bedömning göras.

Rörande vad den som lurade dig kan ha gjort sig skyldig till så har du helt rätt. Personen som lurat dig har troligtvis begått bedrägeri enligt brottsbalken 9 kap 1 §. Han har förmått dig att betala en summa pengar till honom genom att vilseleda dig och därmed framkallat en förmögenhetsöverföring från dig till honom som inte skulle ha företagits om du vetat om alla omständigheter. Med beaktande av de omständigheter som du har presenterat så rör det sig troligtvis om ringa bedrägeri enligt brottsbalken 9 kap 2 § då värdet på det som betalats är endast 150 kr och gränsen för bedrägeri brukar ligga vid 1000 kr.

Om du vill ha någon möjlighet att få tillbaka dina pengar så är enda chansen att vända sig till polisen och upprätta en anmälan. Detta kan du läsa mer om här.

Hoppas du fick svar på din fråga.
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (417)
2021-07-26 Straffpåföljd vid köp av sexuella tjänster
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?
2021-06-30 Oaktsam våldtäkt mot barn

Alla besvarade frågor (94270)