Försök till sexköp - anmäla personen?

FRÅGA
En person betalade mig 700kr för att skicka sexuella videos som personen i fråga onanerade till. Personen erbjöd dessutom att betala mig 10 000kr för att ha samlag med mig. Har hela konversationen sparad. Kan jag anmäla personen för detta? Är en skriftlig konversationen bevis nog?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan jag anmäla personen för detta?

Köp av sexuella tjänster är olagligt. Det framgår av 6 kap. 11 § brottsbalken (BrB) att den som ger ersättning för tillfälligt samlag döms för köp av sexuell tjänst. Personen döms då till böter eller fängelse i högst ett år.

Eftersom någon samlag inte skett och någon ersättning inte givits kan det inte vara tal om köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB.

Vidare av 6 kap. 15 § samt 23 kap. 1 § BrB framgår att man även kan dömas för försök till köp av sexuell tjänst. Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. För att bli dömd för försök krävs dock att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Det krävs att brottsrekvisitet, som föreskrivs i 1 kap. 2 § BrB, uppsåt är uppfyllt. Uppsåt är att man har för avsikt att begå den brottsliga gärningen.

Med fara kan anses att det funnits en risk att brottet skulle komma att fullbordas, dvs. om du hade tackat ja till erbjudandet hade en samlag mellan dig och personen med största sannolikhet skett.

Är en skriftlig konversation bevis nog?

För att den skriftliga konversationen skall anses som en tillräcklig bevisning krävs bl.a. personens namn och efternamn framgår. Även om namnet och efternamnet framgår kan det leda till bevissvårigheter för åklagaren som har bevisbördan, dvs. uppgiften att bevisa och fälla gärningspersonen ifråga. Det kan alltså räcka med att gärningspersonen nekar till brott för att det skall leda till bevissvårigheter för åklagaren.

Min bedömning:

Du kan anmäla personen för detta, däremot är frågan om åklagaren kommer ha en möjlighet att bevisa den misstänktes uppsåt, dvs. personens vilja att fullborda köpet med tanke på att brottet ligger på försöksstadiet. En skriftlig konversation är att anse som bevisning och till åklagarens fördel om personliga uppgifter om den misstänkte framgår utförligt.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (236)
2019-07-08 Retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § RF omfattar samtyckeslagen
2019-06-29 Fråga om det kan vara brottsligt att dela ekonomi med någon som säljer sex samt om en sexarbetares barn kan bli tvångsomhändertagna av socialen
2019-06-25 När blir man delgiven misstanke om brott?
2019-06-19 Är det brottsligt att skriva opassande saker till en tjej som visade sig vara yngre än man trodde?

Alla besvarade frågor (71135)