FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB28/06/2022

Försök till köp av sexuell tjänst?

Hej! Jag blev kontaktad av en kvinna via en kontaktsida i sexuellt syfte. All konversation skedde via mail. Jag frågade om var när och hur. Då framkom det att det skulle kosta mig pengar. Jag sa väl inte nej direkt. Samtidigt får jag se att kvinnan blivit avstängd/spärrad från kontaktsidan. Blir orolig och fabricerar en ursäkt för att inte träffa henne. Mina tankar var rån eller utpressning. Direkt får jag svar att hon skulle hänga ut mig som sexbrottsling på nätet, och polisanmäla mig. Säga att jag försökt lura mig in i hennes hem för att våldta. Inga namn,foto, pengar eller adresser har utbytts. Är jag skyldig till något brott ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din kontakt via hemsidan som du beskriver den kan innebära att du har gjort dig skyldig till något brott. I mitt svar kommer jag att utgå från att kontakten har skett med en vuxen person, och inte en minderårig eftersom inget i din fråga pekar i den riktningen. 

Försök av köp av sexuell tjänst 

Av 6 kap. 11 § brottsbalk (1962:700) (hädanefter BrB) framkommer att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning gör sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst. Av 6 kap. 15 § BrB framkommer att även försök av köp av sexuell tjänst är brottsligt. Försöksbrottet regleras sedan närmare i 23 kap. BrB. 

För att försöksbrott ska kunna var aktuellt krävs det två saker, se 23 kap. 1 § BrB. För det första krävs det att man har passerat den så kallade försökspunkten. Var denna ligger på tidslinjen är svår att säga generellt och det måste bedömas från fall till fall. Det faktum att du har varit medveten om att förbindelsen skulle kosta pengar och ändå har bestämt träff med kvinnan skulle enligt min bedömning kunna innebära att försökspunkten är passerad. 

För det andra krävs det att fara för brottets fullbordan ska vara aktuellt. Detta tar sikte på sådana situationer när brottets fullbordan är uteslutet på grund av att försöket är otjänligt. Ett mordförsök med en vattenpistol skulle exempelvis falla på detta eftersom det aldrig har funnits någon risk för att ett mord faktiskt ska kunna ske. I ditt fall är det däremot inte alls otänkbart att brottet hade fullbordats om ni hade träffats. Med andra ord kan kontakten innebära att du gjort dig skyldig till brottet försök av köp av sexuell tjänst. 

Frivilligt tillbakaträdande

När det kommer till försöksbrott kan gärningsmannen, genom att frivilligt avbryta försöket, ”neutralisera” situationen och på så vis undgå ansvar, se 23 kap. 3 § BrB. Det krävs då att gärningsmannen frivilligt har avbrutit försöket, eller på annat vis sett till att brottet inte kunnat fullbordats. Frivillighetsrekvisitet innebär att en gärningsman som avbryter ett inbrott på grund av att larmet går inte kan hävda att denne avbrutit försöket. 

Högsta domstolen har uttalat att rädsla för att bli upptäckt inte är ett sådan frivillig tillbakaträdande som bestämmelsen tar sikte på, se exempelvis NJA 1987 s. 680. Däremot har ditt tillbakaträdande motiverats av att du känt en rädsla för din säkerhet om du hade dykt upp till träffen. Att avbryta ett försök av den här typen innan träffen ens har skett, på grund av rädsla för sin egen säkerhet, är något som enligt min bedömning skulle kunna ses som ett frivilligt tillbakaträdande som faller under 23 kap. 3 § BrB. 

Min bedömning

Med en reservation för att bedömningen kan göras annorlunda, och att just försöksbrott är en snårig gren inom straffrätten, skulle jag säga att du frivilligt har tillbakaträtt enligt 23 kap. 3 § BrB och därför inte bör kunna hållas ansvarig för brottet försök till köp av sexuell tjänst. Att sedan straffrihet i lagens ögon och samhällets ögon är två olika saker är en annan sak. 

Om du skulle ha några följdfrågor kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga!  

Daniel HögmanRådgivare