Försök till köp av sexuell tjänst

FRÅGA
Hej! Jag har några frågor om försök till köp av sexuell tjänst. Såhär: i helgen festade jag väldigt mycket, och tog till exempel en del kokain.Helt plötsligt fick jag ett jättekorkat impulsivt infall att försöka höra av mig till en prostituerad. Ringde på en annons och föreslog betalning och tid, men antagligen lät jag full så kvinnan la bara på. Då skickade jag ett meddelande på whatsapp, något i stil med att jag vill ses 1 timme, nämnde inte exakt för vad, men skrev till exempel att jag inte är van vid den "typen av möten" ordagrant, så det framgår ju kanske vad det handlade om tänker jag. Jag skrev också dumt nog att jag kunde ta med vad som helst, till exempel kokain om hon ville, så det kanske kan låta som betalning? Hon svarade aldrig, och kort därefter fick jag otrolig ångest och ångrade vad jag hade gjort. Jag vet att jag inte hade fullbordat det även om hon hade svarat, men det går ju kanske inte att bevisa. Jag raderade dock kontakten på whatsapp direkt och deletade alla chattar. Nu är jag paranoid att jag riskerar försök till köp av sexuell tjänst om hennes telefontrafik är övervakad, eller om hon hamnar i en utredning längre fram. Jag är stark motståndare till sexköp och skäms så otroligt, och jag är väldigt orolig. Av någon dum anledning brukar jag gå in på escortsiter och läsa på forumen till exempel, mest för att odla hat mot sexköpare. Men den trafiken borde ju inte se bra ut i en eventuell utredning.Mvh Orolig
SVAR

Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB).

Försök till köp av sexuell tjänst

Till att börja med så är försök till köp av sexuell tjänst straffbelagd och man döms till ansvar enligt 23 kap i BrB (6 kap 15 § BrB).

Försök till ett brott döms man till om man har påbörjat utförandet av ett visst brott (i detta fall köp av sexuell tjänst) utan att brottet har fullbordats, om fara har förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap 1 § BrB).

Detta betyder att ett flertal bedömningar görs för att avgöra om man har gjort sig skyldig till försök till köp av sexuell tjänst. Först så görs en bedömning om man har antingen påbörjat ett köp av sexuell tjänst, eller om handling utgör ett förberedande led i det planerade händelseförloppet och strax skall följas av en brottslig handling, i samtliga fall med uppsåt att fullfölja det planerade brottet. Föreligger inte fara för brottets fullbordan är försöket ändå straffbart om det vid en objektiv bedömning utifrån köparens position framstår som rimligt att hen förverkligar sitt uppsåt, dvs misslyckandet att begå köp av sexuell tjänst beror på slumpen.

Att brottet ej fullbordades för att personen inte svarade på meddelanden kan därmed anses bero på slumpen, att brottet annars hade fullbordats. Om uppsåt har förelagt eller inte (att du inte hade tänkt gå igenom med köpet även fast personen hade svarat) är en bedömning som domstolen gör.

I praxis så har man dock ansett att försökspunkten är uppnådd när erbjudandet om ersättning har lämnats (se rättsfall RH 2002:16). Därmed så måste det bedömas om ett erbjudande av ersättning har lämnats i detta fall.

Har ett erbjudande av ersättning lämnats?

Den som skaffar sig (eller försöker skaffa sig) en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst. Det gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan (6 kap 11 § BrB).

Med ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, t.ex. i form av alkohol, narkotika, smycken eller kläder. Även den som har erbjudit ersättning men sedan inte erlägger den utlovade ersättningen ska anses ha skaffat sig den tillfälliga sexuella förbindelsen mot ersättning, om den utlovade ersättningen var en förutsättning för förbindelsen. Det innebär att ett erbjudande att ta med sig kokain kan anses vara att ett erbjudande av ersättning har lämnats.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (416)
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?
2021-06-30 Oaktsam våldtäkt mot barn
2021-06-30 Försök till köp av sexuell tjänst

Alla besvarade frågor (94160)