Försök att förmå annan att bryta tystnadsplikt - brott?

2015-12-30 i Övriga brott
FRÅGA
Brott mot Tystnadsplikten?En anställd tjänsteman i arbetsledande ställning vid en stormarknad har utan att fråga berörd medarbetare försökt att få dennes vårdande läkare att avslöja mera än vad som framgår av läkarintyget. (som för övrigt har lämnats in till företagets personalavdelning efter en kirurgisk behandling.) Jag anser att detta är ett försök av arbetsledaren att få läkaren att bryta mot sin tystnadsplikt. Jag är medveten om att läkaren i så fall skulle göra sig skyldig till ett allvarligt brott om han bröt mot tystnadsplikten. Men min fråga är nu: Gör sig tjänstemannen som försöker få läkaren att bryta mot tystnadsplikten skyldig till något brott i straffrättslig mening? (T.ex. anstiftan till brott mot tystnadsplikten)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du anger i din fråga så skulle läkaren begå ett brott om han underlät att iaktta sin tystnadsplikt, vilket framgår av 20:3 Brottsbalken. Om jag förstår din fråga rätt har detta emellertid inte skett. Av denna anledning har inte heller tjänstemannen gjort sig skyldig till ett brott i straffrättslig mening. Anstiftan är nämligen ett s.k. "medverkansbrott" som är beroende av ett huvudbrott för att vara straffbart. Detta framgår av 23:4 1 och 2 st. Brottsbalken. Det brott som enligt ordalydelsen kan tänkas bli aktuellt är stämpling till brott mot tystnadsplikten i enlighet med 23:2 3 st. Brottsbalken. För att stämpling ska kunna bli aktuells krävs emellertid att sådant ansvar är särskilt föreskrivet. Sådant ansvar är inte föreskrivet i anslutning till brott mot tystnadsplikten i 20:3 Brottsbalken.

Även om tjänstemannens agerande kan anses vara olämpligt så utgör det således inget brott, under de omständigheter som du anger i din fråga.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor eller funderingar i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (846)
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS
2020-10-24 Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?
2020-10-21 Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (85452)