Förslag om att legalisera vissa köp av sexuella tjänster?

FRÅGA
Hej! Det finns ju kvinnor som är utsatta för trafficking samt kvinnor som självmant säljer sex av oilka anledningar. I väldigt många länder är ju sexköp av de som säljer sex självmant lagligt och av traffickingoffer olagligt såklart. Har hört att sexköpen är reglerade och noga kontrollerade så ingen ska fara illa. Finns det förslag på att Sverige ska införa en liknande lag dvs göra det lagligt att köpa sex av de som självmant prostituerar sig och underlätta för prostituerade att betala skatt så som det är i exempelvis Danmark?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du önskar veta hur reglering vad gäller sexköp ser ut i Sverige och om det för nuvarande finns förslag på att legalisera sexköp från personer som självmant prostituerar sig.


Köp av sex är kriminaliserat i Sverige

Enligt gällande svensk rätt är köp av sex kriminaliserat. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms således för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 6 § första stycket brottsbalken). Detsamma gäller om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan (6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken). Regeln har som primärt syfte att skydda personen som säljer den sexuella tjänsten på så vis att enbart köp, och inte försäljning, av sex är straffbelagt. Det har ingen betydelse om personen som säljer den sexuella tjänsten är ett "traffickingoffer" eller om den säljer tjänsten självmant – handlingen är brottslig i båda fallen.


Politiska diskussioner om sexköp – förslag om att skärpa straffet

För nuvarande ligger det inga förslag om att legalisera vissa fall av sexköp på bordet. Tvärtom diskuteras det om att skärpa straffet för köp av sex genom att ta bort böter från straffskalan (Tilläggsdirektiv till 2020 års sexualbrottsutredning, Ju 2020:02). Bakgrunden till detta förslag är att den allmänna synen på sexualbrott har blivit skärpt. Det framhävs att köp av sexuella tjänster både skadar den enskilda individen men också samhället – personer som säljer sexuella tjänster befinner sig nämligen ofta i en utsatt situation och blir behandlade hänsynslöst samtidigt som prostitution i ett större perspektiv lägger hinder mot social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det snarare finns en tendens inom politiken att se hårdare på köp av sexuell tjänster än att införa någon form av lagligt sexköp.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (406)
2021-06-15 Försök till köp av sexuell tjänst
2021-06-14 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst
2021-05-31 Anmäla för förtal
2021-05-25 Preskriptionstid för sexualbrott mot underårig

Alla besvarade frågor (93143)