Förskott på av

2017-06-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Kan min mamma sälja sitt hus till ett av sina barnbarn utan att vi syskon lägger oss i? Kan hon själv bestämma vad hon vill ha för det?Mvh Barbro
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Det stämmer, din mamma kan sälja ett hus till ett av sina barnbarn utan syskons bestämmanderätt. Vid ett sådant tillfälle är det sedermera viktigt att tänka på reglerna om förskott på arv.

Är det så att huset säljs för underpris kan detta innebära ett förskott på arv. Detta eftersom ett av barnbarnen har begagnat sig ett värde utan motprestation i situationen. Detta kan ses som en förtäckt gåva, och ska då vidare som huvudregel anses vara förskott på arv. Värdet som anses vara gåva (mellanskillnaden mellan köpeskillingen och husets faktiska värde) ska räknas av som förskott på arv vid en framtida arvsfördelning.

I Ärvdabalken 6 kap. 1§ regleras att det en arvlåtare har gett till sin bröstarvinge ska avräknas som förskott på personens arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas. Detta innebär att om det tydligt framgår av ett gåvobrev, köpebrev, testamente eller utav andra omständigheter att arvlåtaren inte ämnade att gåvan skulle vara ett förskott på arvet, ska detta ej heller räknas som förskott. Detta ger alltså en möjlighet att i köpebrevet reglera att det inte ska anses som förskott på arv.

Notera - reglerna om förskott på arv gäller enbart om försäljning sker till underpris. Din mamma kan sälja och nyttja huset precis som hon vill då hon är ägare till det. Hon kan givetvis även sälja till underpris, dock så kommer reglerna om förskott på arv aktualiseras vid en sådan situation.

Har du fler frågor hänvisar jag dig att kontakta Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94606)