Förskott på arv vid underprisöverlåtelse av bostadsrätt

2020-01-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Har sålt lägenhet till barn för mindre än marknadsvärdetKan övriga barn hävda förskott på arv? Det rör sig om ca 200.000krTacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (se här) är din gåva att anse som ett förskott på arvet om du inte i exempelvis ett gåvobrev uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Annars kan din underprisförsäljning av lägenheten ses som en förskottsgåva enligt ärvdabalken.

Enligt 6 kap 3 § ärvdabalken (se här) är det lägenhetens marknadsvärde vid gåvotillfället som ska avräknas på det framtida arvet som förskott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll